Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
KBC Mobile

KBC Mobile

KBC Groep NV

Reviews: 24131 | Score: 4 | Price: Free
Install

Met KBC Mobile bankier je op je smartphone waar en wanneer je maar wilt. De app heeft heel wat mogelijkheden, zoals realtime overschrijven tussen je eigen rekeningen en naar rekeningen bij andere banken, je rekeningsaldo en verrichtingen raadplegen, maar ook betalingen doen tussen twee smartphones.

Nog enkele andere mogelijkheden:

- Met de functie MobileCash zonder je bankkaart geld opnemen aan een KBC/CBC-geldautomaat

- In webshops en winkels via een QR-code snel en veilig betalen met je smartphone, zónder bankkaart

- Met de functie MobilePay online betalen zonder kaartlezer, ideaal om webshopaankopen of facturen van Doccle snel en veilig te betalen

- Je KBC-Prepaid Kaart realtime opladen, en je prepaid en kredietkaarten raadplegen

- Het gebruik en de limieten van je debet- en kredietkaarten beheren

- Geplande opdrachten invoeren en beheren, bijvoorbeeld een spaaropdracht of een overschrijving met een uitvoeringsdatum

- Aanmelden en transacties ondertekenen met je vingerafdruk.

- Een papieren overschrijvingsformulier scannen

- Een spaar- of Pricos-rekening openen

- Een overzicht van financiële todo’s

- Je begunstigden beheren

- Als ondernemer gemakkelijk onderscheiden tussen zakelijk en privé, zowel in het rekeningoverzicht als bij de begunstigden en kredietkaarten

- Klant worden bij KBC zonder in een bankkantoor langs te gaan

- Zelf het maximumbedrag bepalen dat je kunt overschrijven

- Berichten sturen naar je bankkantoor, je verzekeringsagent en je relatiebeheerder

- Zoomit en elektronische facturen van KBC Verzekeringen raadplegen en betalen

- In de app een gepersonaliseerd verzekeringsvoorstel krijgen om veilig op reis te vertrekken, met een overzicht van welke reisverzekeringen je al hebt en welke niet.

- Na bespreking met je bankkantoor kun je bepaalde documenten nu ook elektronisch tekenen.

- Meldingen ontvangen en je rekeningsaldo checken op je smartwatch

- Afspraken maken met je relatiebeheerder of KBC-Team en kiezen hoe je dat wenst.

- Onmiddellijk zicht op wie bij KBC beschikbaar is

KBC Mobile is heel gebruiksvriendelijk. Aanmelden en verrichtingen ondertekenen doe je gewoon met je geheime code. Met je kaartlezer kun je nog enkele extra functies gebruiken zoals je limieten beheren, of een overschrijving doen boven de standaard ingestelde limiet.

Nieuwsgierig? Download de app en probeer de demo. Even registreren met je bankkaart en KBC-kaartlezer en je bent vertrokken. Meer informatie vind je op m.kbc.be/mobile.

Machtigingen

De app zal je om enkele machtigingen vragen. KBC maakt geen oneigenlijk gebruik van die machtigingen. Waarom worden ze gevraagd?

• Opslag (inhoud van USB-opslag wijzigen of verwijderen): daarmee kun je foto’s in de app opslaan.

• Netwerkcommunicatie (volledige internettoegang): daarmee kun je verbinding maken met de bank.

• Telefoonoproepen (telefoonstatus en ID-lezen): daarmee kun je rechtstreeks contact opnemen met KBC via de telefoonnummers in het menu onder Contact.

• Hardware-instellingen (foto’s en video’s maken): daarmee kun je de camera gebruiken om persoonlijke foto’s toe te voegen aan je profiel.

随着智能手机,随时随地为您想要移动KBC银行。该应用程序有许多功能,如实时覆盖您自己的帐户,并在其他银行,您的账户余额和交易账户看,也是这两个手机之间进行支付。

其他一些可能性:

- 随着手机功能的现金用在KBC / CBC ATM没钱记录您的银行卡

- 在通过QR码快速,安全地商店和网上商店与智能手机支付,无需银行卡

- 功能MobilePay在线支付无需读卡器,非常适合商店购买或发票Doccle快速,安全地支付

- 您KBC预付卡充电的实时性,并期待在预付卡和信用卡

- 管理使用和您的借记卡和信用卡限额

- 输入和管理计划任务,如储蓄合同或与执行日期转让

- 登录并使用指纹签名交易。

- 扫描纸质传递

- 开一个储蓄账户或Pricos

- 金融办的概述

- 管理你的受益者

- 作为一个企业家易商务和私人区分,无论是在语句作为受益者和信用卡

- 顾客与KBC走,没有一个银行分行

- 自确定可以传输的最大金额

- 发送邮件到您的银行分行,你的保险代理人和你的关系经理

- ZOOMIT和电子发票KBC保险咨询和工资

- 在应用程序中获得个性化的保险方案,以安全地离开你已经有了和旅游保险的概述旅行没有。

- 与您的银行分支讨论后,您现在可以进行电子签名的某些文件。

- 接收通知并检查您的智能手表您的帐户余额

- 同意你的客户关系经理或KBC-团队,并选择您希望如何。

- 对谁可在KBC即时可视性

KBC移动是非常人性化的。登录并签署交易简单地做你的秘密代码。随着你的读者,你仍然可以使用一些额外的功能,如管理自己的极限,或者转会过来的缺省限制。

好奇吗?下载的应用程序,并尝试演示。只是你的银行卡和KBC读卡器注册,你就关闭。更多信息,请m.kbc.be/mobile找到。

权限

该应用程序会问你几个权限。 KBC不妄加使用这些授权。他们为什么要问?

•存储(修改或删除USB存储内容):有了它,你可以保存在应用程序的图片。

•网络通信(完全互联网接入):这可以让你连接到银行。

•电话通话(电话状态和ID读):有了它,你可以直接联系KBC在电话号码中的菜单下接触。

•(拍摄照片和视频)硬件设置:有了它,你可以使用相机个人照片添加到您的个人资料。