Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
KBC Mobile

KBC Mobile

KBC Groep NV

Reviews: 24131 | Score: 4 | Price: Free
Install

Met KBC Mobile bankier je op je smartphone waar en wanneer je maar wilt. De app heeft heel wat mogelijkheden, zoals realtime overschrijven tussen je eigen rekeningen en naar rekeningen bij andere banken, je rekeningsaldo en verrichtingen raadplegen, maar ook betalingen doen tussen twee smartphones.

Nog enkele andere mogelijkheden:

- Met de functie MobileCash zonder je bankkaart geld opnemen aan een KBC/CBC-geldautomaat

- In webshops en winkels via een QR-code snel en veilig betalen met je smartphone, zónder bankkaart

- Met de functie MobilePay online betalen zonder kaartlezer, ideaal om webshopaankopen of facturen van Doccle snel en veilig te betalen

- Je KBC-Prepaid Kaart realtime opladen, en je prepaid en kredietkaarten raadplegen

- Het gebruik en de limieten van je debet- en kredietkaarten beheren

- Geplande opdrachten invoeren en beheren, bijvoorbeeld een spaaropdracht of een overschrijving met een uitvoeringsdatum

- Aanmelden en transacties ondertekenen met je vingerafdruk.

- Een papieren overschrijvingsformulier scannen

- Een spaar- of Pricos-rekening openen

- Een overzicht van financiële todo’s

- Je begunstigden beheren

- Als ondernemer gemakkelijk onderscheiden tussen zakelijk en privé, zowel in het rekeningoverzicht als bij de begunstigden en kredietkaarten

- Klant worden bij KBC zonder in een bankkantoor langs te gaan

- Zelf het maximumbedrag bepalen dat je kunt overschrijven

- Berichten sturen naar je bankkantoor, je verzekeringsagent en je relatiebeheerder

- Zoomit en elektronische facturen van KBC Verzekeringen raadplegen en betalen

- In de app een gepersonaliseerd verzekeringsvoorstel krijgen om veilig op reis te vertrekken, met een overzicht van welke reisverzekeringen je al hebt en welke niet.

- Na bespreking met je bankkantoor kun je bepaalde documenten nu ook elektronisch tekenen.

- Meldingen ontvangen en je rekeningsaldo checken op je smartwatch

- Afspraken maken met je relatiebeheerder of KBC-Team en kiezen hoe je dat wenst.

- Onmiddellijk zicht op wie bij KBC beschikbaar is

KBC Mobile is heel gebruiksvriendelijk. Aanmelden en verrichtingen ondertekenen doe je gewoon met je geheime code. Met je kaartlezer kun je nog enkele extra functies gebruiken zoals je limieten beheren, of een overschrijving doen boven de standaard ingestelde limiet.

Nieuwsgierig? Download de app en probeer de demo. Even registreren met je bankkaart en KBC-kaartlezer en je bent vertrokken. Meer informatie vind je op m.kbc.be/mobile.

Machtigingen

De app zal je om enkele machtigingen vragen. KBC maakt geen oneigenlijk gebruik van die machtigingen. Waarom worden ze gevraagd?

• Opslag (inhoud van USB-opslag wijzigen of verwijderen): daarmee kun je foto’s in de app opslaan.

• Netwerkcommunicatie (volledige internettoegang): daarmee kun je verbinding maken met de bank.

• Telefoonoproepen (telefoonstatus en ID-lezen): daarmee kun je rechtstreeks contact opnemen met KBC via de telefoonnummers in het menu onder Contact.

• Hardware-instellingen (foto’s en video’s maken): daarmee kun je de camera gebruiken om persoonlijke foto’s toe te voegen aan je profiel.

С KBC Мобильный банкир на смартфоне, когда и где вы хотите. Приложение имеет множество функций, таких как в режиме реального времени перезапись см между своими счетами и на счета в других банках, состоянии счета и операций, но и осуществлять платежи между двумя смартфонами.

Некоторые другие возможности:

- С Mobile функцией Cash записать банковскую карту без денег на KBC / CBC ATM

- В магазинах и интернет-магазинах с помощью QR-кода быстро и безопасно произвести оплату с помощью смартфона, без банковской карты

- Функция MobilePay оплаты через Интернет без читателя, идеально подходит для покупок магазина или счетов-фактур Doccle оплатить быстро и безопасно

- Вы KBC предоплаченную карту Charging в режиме реального времени, а также посмотреть на предоплаченные и кредитные карты

- Управление использования и пределы ваших дебетовых и кредитных карт

- Ввод и управление запланированными задачами, например, контракт сбережений или передачи с датой исполнения

- Войти и подписывать сделки с вашего отпечатка пальца.

- Сканирование передачи бумаги

- Открыть сберегательный счет или Pricos

- Обзор финансово-делать,

- Управление бенефициаров

- Как предприниматель легко различать между бизнесом и частными, и в заявлении в качестве бенефициаров и кредитных карт

- Клиент идти вместе с КВС без отделения банка

- Самоопределяться сумму максимального вы можете перенести

- Отправка сообщений на свой банковский филиал, ваш страховой агент и ваш менеджер отношения

- ZoomIt и электронные счета-фактуры KBC Страховой консалтинг и оплата

- В приложении получить персонализированные предложения страхования, чтобы оставить безопасно путешествовать с обзором туристической страховки у вас уже есть, а какие нет.

- После обсуждения с вашего банковского отделения теперь вы можете в электронном виде подписывать определенные документы.

- Получение уведомлений и проверить баланс вашего счета на смарт-часы

- Согласен с вашим менеджером отношений или KBC-Team и выбрать, как вы хотите.

- Немедленное видимость на который можно найти на ХБК

KBC Mobile очень удобно. Войдите и подписывать транзакции просто сделать свой секретный код. С вашего читателя вы все еще можете использовать некоторые дополнительные функции, такие как управление свои пределы, или передачу по пределу по умолчанию.

Любопытный? Скачать приложение и попробовать демо. Просто зарегистрируйтесь с Вашей банковской карты и KBC Card Reader и вы с. Более подробную информацию можно найти на m.kbc.be/mobile~~pobj.

разрешений

Приложение будет задать вам несколько разрешений. КВС не делает неправильное использование этих разрешений. Почему спрашивают они?

• Хранение (изменение или удаление содержимого из памяти USB): с его помощью вы можете сохранить изображения в приложении.

• Сеть связи (полный доступ в Интернет): это позволяет подключить к банку.

• Телефонные звонки (статус телефона и ID чтения): с его помощью вы можете напрямую связаться с KBC по телефонам в меню при контакте.

• (снимать фотографии и видео) настройки аппаратного обеспечения: с его помощью вы можете использовать камеру, чтобы добавить личные фотографии в свой профиль.