Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
KBC Mobile

KBC Mobile

KBC Groep NV

Reviews: 24131 | Score: 4 | Price: Free
Install

Met KBC Mobile bankier je op je smartphone waar en wanneer je maar wilt. De app heeft heel wat mogelijkheden, zoals realtime overschrijven tussen je eigen rekeningen en naar rekeningen bij andere banken, je rekeningsaldo en verrichtingen raadplegen, maar ook betalingen doen tussen twee smartphones.

Nog enkele andere mogelijkheden:

- Met de functie MobileCash zonder je bankkaart geld opnemen aan een KBC/CBC-geldautomaat

- In webshops en winkels via een QR-code snel en veilig betalen met je smartphone, zónder bankkaart

- Met de functie MobilePay online betalen zonder kaartlezer, ideaal om webshopaankopen of facturen van Doccle snel en veilig te betalen

- Je KBC-Prepaid Kaart realtime opladen, en je prepaid en kredietkaarten raadplegen

- Het gebruik en de limieten van je debet- en kredietkaarten beheren

- Geplande opdrachten invoeren en beheren, bijvoorbeeld een spaaropdracht of een overschrijving met een uitvoeringsdatum

- Aanmelden en transacties ondertekenen met je vingerafdruk.

- Een papieren overschrijvingsformulier scannen

- Een spaar- of Pricos-rekening openen

- Een overzicht van financiële todo’s

- Je begunstigden beheren

- Als ondernemer gemakkelijk onderscheiden tussen zakelijk en privé, zowel in het rekeningoverzicht als bij de begunstigden en kredietkaarten

- Klant worden bij KBC zonder in een bankkantoor langs te gaan

- Zelf het maximumbedrag bepalen dat je kunt overschrijven

- Berichten sturen naar je bankkantoor, je verzekeringsagent en je relatiebeheerder

- Zoomit en elektronische facturen van KBC Verzekeringen raadplegen en betalen

- In de app een gepersonaliseerd verzekeringsvoorstel krijgen om veilig op reis te vertrekken, met een overzicht van welke reisverzekeringen je al hebt en welke niet.

- Na bespreking met je bankkantoor kun je bepaalde documenten nu ook elektronisch tekenen.

- Meldingen ontvangen en je rekeningsaldo checken op je smartwatch

- Afspraken maken met je relatiebeheerder of KBC-Team en kiezen hoe je dat wenst.

- Onmiddellijk zicht op wie bij KBC beschikbaar is

KBC Mobile is heel gebruiksvriendelijk. Aanmelden en verrichtingen ondertekenen doe je gewoon met je geheime code. Met je kaartlezer kun je nog enkele extra functies gebruiken zoals je limieten beheren, of een overschrijving doen boven de standaard ingestelde limiet.

Nieuwsgierig? Download de app en probeer de demo. Even registreren met je bankkaart en KBC-kaartlezer en je bent vertrokken. Meer informatie vind je op m.kbc.be/mobile.

Machtigingen

De app zal je om enkele machtigingen vragen. KBC maakt geen oneigenlijk gebruik van die machtigingen. Waarom worden ze gevraagd?

• Opslag (inhoud van USB-opslag wijzigen of verwijderen): daarmee kun je foto’s in de app opslaan.

• Netwerkcommunicatie (volledige internettoegang): daarmee kun je verbinding maken met de bank.

• Telefoonoproepen (telefoonstatus en ID-lezen): daarmee kun je rechtstreeks contact opnemen met KBC via de telefoonnummers in het menu onder Contact.

• Hardware-instellingen (foto’s en video’s maken): daarmee kun je de camera gebruiken om persoonlijke foto’s toe te voegen aan je profiel.

스마트 폰 언제 어디서나 당신이 원하는에 KBC 모바일 은행과 함께. 이 앱은 자신의 계정간에 다른 은행 계정 잔액 및 거래에 계정을 참조, 또한이 스마트 폰 사이에 지불을, 덮어 쓰기를 실시간으로 많은 기능을 가지고 있습니다.

일부 다른 가능성 :

- 모바일 현금 기능이있는 KBC / CBC ATM에서 돈과 은행 카드를 기록하는

- 신속하고 안전하게 QR 코드를 통해 상점과 온라인 상점에서 은행 카드없이 스마트 폰으로 결제

-이 기능은 신속하고 안전하게 지불 Doccle 상점 구매 또는 송장에 대해, 독자없이 온라인 이상적인 지불 MobilePay

- 당신은 실시간 충전 선불 카드 KBC하고, 선불 신용 카드를 보면

- 사용 및 직불 및 신용 카드의 한도 관리

- 입력 및 저축 계약 또는 실행 날짜 전송으로 예약 된 작업을 관리

- 로그인 한 지문과 거래를 서명합니다.

- 용지 전송 스캔

- 저축 계정 또는 Pricos을 엽니 다

- 금융-DO의 개요

- 당신의 수혜자 관리

- 기업가 쉽게 수혜자 및 신용 카드로 문을 모두 비즈니스와 개인을 구별로

- 고객은 은행 지점없이 KBC와 함께 이동

- 전송할 수있는 최대 금액을 자기 결정

- 은행 지점에 보험 에이전트와의 관계 관리자를 메시지 보내기

- Zoomit을 전자 송장 KBC 보험 컨설팅 및 지불

- 응용 프로그램에서 당신은 이미 및 여행 보험의 개요와 함께하지 않는 여행을 안전하게 떠날 수있는 맞춤 보험 제안을 찾으실 수 있습니다.

- 은행 지점 토론 후에는 지금 전자적으로 특정 문서에 서명 할 수 있습니다.

- 알림을 수신하고 스마트 시계에 계정 잔액을 확인

- 관계 관리자 또는 KBC-팀에 동의하고 당신이 원하는 방법을 선택합니다.

- KBC에서 볼 수있는 사람에 대한 즉각적인 가시성

KBC 모바일은 매우 사용하기 쉬운 것입니다. 로그인 및 거래 단순히 비밀 코드를 할 로그인합니다. 당신의 독자로 당신은 여전히 ​​당신의 제한, 또는 기본 제한을 통해 전송 관리와 같은 몇 가지 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

호기심? 응용 프로그램을 다운로드하고 데모를보십시오. 그냥 은행 카드와 KBC 카드 리더에 등록하면 길 이죠. 자세한 내용은 m.kbc.be/mobile에서 찾을 수 있습니다.

권한

이 앱은 당신에게 몇 가지 권한을 요청합니다. KBC는 이러한 권한의 부적절한 사용하지 않습니다. 그들은 왜 묻는거야?

• 스토리지 (수정 또는 USB 저장 장치에서 콘텐츠를 삭제) : 앱에서 사진을 저장할 수 있습니다 함께.

• 네트워크 통신 (전체 인터넷 접속) : 이것은 당신이 은행에 연결할 수 있습니다.

• 전화 통화 (전화 상태 및 ID 읽기) : 그와 직접 접촉 아래의 메뉴에서 전화 번호에 KBC에 문의 할 수 있습니다.

• 하드웨어 설정을 (사진과 동영상을 찍을) : 그것으로 당신은 당신의 프로필에 개인 사진을 추가 할 카메라를 사용할 수 있습니다.