Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
KBC Mobile

KBC Mobile

KBC Groep NV

Reviews: 24131 | Score: 4 | Price: Free
Install

Met KBC Mobile bankier je op je smartphone waar en wanneer je maar wilt. De app heeft heel wat mogelijkheden, zoals realtime overschrijven tussen je eigen rekeningen en naar rekeningen bij andere banken, je rekeningsaldo en verrichtingen raadplegen, maar ook betalingen doen tussen twee smartphones.

Nog enkele andere mogelijkheden:

- Met de functie MobileCash zonder je bankkaart geld opnemen aan een KBC/CBC-geldautomaat

- In webshops en winkels via een QR-code snel en veilig betalen met je smartphone, zónder bankkaart

- Met de functie MobilePay online betalen zonder kaartlezer, ideaal om webshopaankopen of facturen van Doccle snel en veilig te betalen

- Je KBC-Prepaid Kaart realtime opladen, en je prepaid en kredietkaarten raadplegen

- Het gebruik en de limieten van je debet- en kredietkaarten beheren

- Geplande opdrachten invoeren en beheren, bijvoorbeeld een spaaropdracht of een overschrijving met een uitvoeringsdatum

- Aanmelden en transacties ondertekenen met je vingerafdruk.

- Een papieren overschrijvingsformulier scannen

- Een spaar- of Pricos-rekening openen

- Een overzicht van financiële todo’s

- Je begunstigden beheren

- Als ondernemer gemakkelijk onderscheiden tussen zakelijk en privé, zowel in het rekeningoverzicht als bij de begunstigden en kredietkaarten

- Klant worden bij KBC zonder in een bankkantoor langs te gaan

- Zelf het maximumbedrag bepalen dat je kunt overschrijven

- Berichten sturen naar je bankkantoor, je verzekeringsagent en je relatiebeheerder

- Zoomit en elektronische facturen van KBC Verzekeringen raadplegen en betalen

- In de app een gepersonaliseerd verzekeringsvoorstel krijgen om veilig op reis te vertrekken, met een overzicht van welke reisverzekeringen je al hebt en welke niet.

- Na bespreking met je bankkantoor kun je bepaalde documenten nu ook elektronisch tekenen.

- Meldingen ontvangen en je rekeningsaldo checken op je smartwatch

- Afspraken maken met je relatiebeheerder of KBC-Team en kiezen hoe je dat wenst.

- Onmiddellijk zicht op wie bij KBC beschikbaar is

KBC Mobile is heel gebruiksvriendelijk. Aanmelden en verrichtingen ondertekenen doe je gewoon met je geheime code. Met je kaartlezer kun je nog enkele extra functies gebruiken zoals je limieten beheren, of een overschrijving doen boven de standaard ingestelde limiet.

Nieuwsgierig? Download de app en probeer de demo. Even registreren met je bankkaart en KBC-kaartlezer en je bent vertrokken. Meer informatie vind je op m.kbc.be/mobile.

Machtigingen

De app zal je om enkele machtigingen vragen. KBC maakt geen oneigenlijk gebruik van die machtigingen. Waarom worden ze gevraagd?

• Opslag (inhoud van USB-opslag wijzigen of verwijderen): daarmee kun je foto’s in de app opslaan.

• Netwerkcommunicatie (volledige internettoegang): daarmee kun je verbinding maken met de bank.

• Telefoonoproepen (telefoonstatus en ID-lezen): daarmee kun je rechtstreeks contact opnemen met KBC via de telefoonnummers in het menu onder Contact.

• Hardware-instellingen (foto’s en video’s maken): daarmee kun je de camera gebruiken om persoonlijke foto’s toe te voegen aan je profiel.

スマートフォンいつでもどこでも、必要にKBCモバイルバンカーと。アプリは、他の銀行で自分自身のアカウント間及び売掛金に参照してくださいあなたの口座残高や取引だけでなく、2スマートフォンの間で支払いを行うに上書きさ、リアルタイムなど、多くの機能を備えています。

いくつかの他の可能性:

- KBC / CBC ATMでお金とあなたの銀行カードを記録するモバイルキャッシュ機能を使用すると

- QRコードを介して、店舗とオンラインショップでは、迅速かつ安全に銀行カードなしで、スマートフォンでのお支払い

- 機能はショップでの購入または請求書のための理想的な、迅速かつ安全に支払うDoccle、リーダーなしでオンラインで支払うMobilePay

- あなたはKBCプリペイドカード、リアルタイム充電し、プリペイドカードやクレジットカードを見て

- あなたのデビットカードやクレジットカードの使用と制限を管理します

- このような貯蓄契約または実行日と転送などのスケジュールされたタスクを、入力と管理

- ログインして、自分の指紋との取引に署名します。

- 用紙搬送をスキャン

- 普通預金口座を開くかPricos

- 金融-DOのの概要

- あなたの受益者を管理します

- 起業家として簡単に両方の受益者とクレジットカードのような文で、ビジネスとプライベートを区別

- 銀行の支店なしKBCと一緒に行くために顧客

- あなたが転送できる最大量を自己決定

- あなたの銀行支店、あなたの保険代理店とあなたの関係マネージャーにメッセージを送ります

- ZOOMIT電子請求書KBC保険コンサルティングと給与

- アプリでは、あなたが既に持っていると旅行保険の概要とされていない旅行安全に残すためにパーソナライズされた保険の提案を取得します。

- あなたの銀行支店での議論の後、あなたは今、電子的に特定の文書に署名することができます。

- 通知を受け取り、あなたのスマートウォッチにアカウント残高をご確認ください

- あなたの関係マネージャーまたはKBC-チームに同意し、あなたが望む方法を選択します。

- KBCで入手できます。誰に即時の可視性

KBC Mobileは非常にユーザーフレンドリーです。ログインして取引が単にあなたの秘密のコードを実行する署名します。あなたの読者を使用すると、まだそのような自分の限界、またはデフォルトの制限を超える転送の管理などのいくつかの追加機能を使用することができます。

知りたいですか?アプリをダウンロードし、デモを試してみてください。ちょうどあなたの銀行カードとKBCカードリーダーに登録して、あなたはオフにしています。さらに詳しい情報はm.kbc.be/mobileで見つけることができます。

パーミッション

このアプリはあなたにいくつかの権限を要求します。 KBCは、これらの権限の不適切な使用しません。なぜ彼らは尋ねていますか?

•ストレージ(USBストレージからコンテンツを変更または削除):それをアプリに写真を保存することができます。

•ネットワーク通信(完全なインターネットアクセス):これはあなたが銀行に接続することができます。

•電話コール(電話ステータスとIDの読み取り):それをあなたが直接接触下メニューの電話番号でKBCに連絡することができます。

•ハードウェアの設定を(写真や動画を撮る):それをあなたのプロフィールに個人的な写真を追加するためにカメラを使用することができます。