Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Golf GPS Rangefinder: Golf Pad

Golf GPS Rangefinder: Golf Pad

Golf Pad GPS

Reviews: 8357 | Score: 4 | Price: Free
Install

Golf Pad is an advanced golf GPS rangefinder, scorecard and shot tracker

. Use the app by itself or with

Golf Pad TAGS

- the ultimate real-time golf gps shot tracking system.

* Easy and intuitive -

it just works

* Optimized to

save battery life

* Available on

34,000+ golf courses around the world

* Start playing in seconds -

no registration required

* Works with

Anrdoid Wear, Samsung Gear and Pebble

smartwatches

* Conforms to

tournament rules

NEW! Golf Pad TAGS work with Golf Pad GPS | Know every shot's distance without pulling phone from your pocket!

Featured at the PGA Show and on Kickstarter,

Golf Pad TAGS

let you easily track and improve your game. Available for only $99, the system includes a set of 15 durable ultra-lightweight tags. Put one on the back of each club, then simply tap it before each stroke to seamlessly capture the game in full detail. Get your set at GolfPadGPS.com/tags.

Just need a fast free

golf gps rangefinder and scoring app

? Download Golf Pad GPS, it works with or without TAGS.

Many features that cost money in competitor golf gps apps are included for

free in Golf Pad GPS.

Like instant distance to front/middle/back of the green, detailed scoring for up to 4 golfers, aerial maps with flyovers, tee-to-green shot & club tracking, and more. This is not a trial or a demo. Play as many courses as often as you like, anywhere in the world.

It's FREE and will be free forever.

Get extended statistics, smartwatch sync and handicap scoring with Golf Pad Premium upgrade.

Free feature highlights:

*

Free golf GPS rangefinder.

Instant distance to middle/front/back of the green, or any point on course

* Free

PGA-quality scorecard for 1-4 golfers

. Track strokes, putts, penalties, sand and fairways for every player

* One-tap

shot tracker

. Easily record positions and clubs, measure length of your shots. Use it for drives or for every shot from tee to green. Review shots on the map and share with friends

*

Free aerial map

. Tap to measure golf gps distance to bunkers, water or any other point on golf course

* Keep full playing history. Review and edit scores for past golf rounds at any time

*

Conforms to USGA tournament play rules

when used in Regulation Mode

* Track your progress with

detailed statistics

, including scoring, putts, accuracy, penalties, fairways, sand, GIR and distance walked

* See where your loose shots and improve your game with the revolutionary

Strokes Gained

analysis.

*

Share rounds on Twitter, Facebook or email

. Your friends will see the scorecard, notes and shots map as you play or after the round

* Works for mini golf and disc golf with 'uncharted mode'

* GPS rangefinder supports meters or yards

NO registration. NO course download fees. NO LIMITS.

We are always adding features and making Golf Pad GPS even easier to use. If you have a feature request, a question or need help, see support.golfpadgps.com. We’ll be happy to help!

Was your course recently updated? Golfing at a brand new course?

We have over 34,000 courses around the world. In an unlikely event yours is missing, you can map it in few minutes on your own computer: scout.golfpadgps.com. Problem with an existing course? You can edit it right on your phone. Just start the round there and pick 'Report a problem' in the menu.

Join over 1,000,000 golfers who chose GolfPad GPS range finder & scorecard over SkyDroid, Free Caddie, GolfShot, GameGolf, Arccos, Swing by Swing, SkyCaddie, GolfLogix, GolfNow and other golf gps navigator apps. Learn more at www.golfpadgps.com.

Read our reviews. Golfers LOVE this app!

★★★★★

Simply the best

I've tried so many other apps and GPS gadgets for golf along side golf pad and this remains top pick for me, friendly on battery and accurate and all recent update functions make this app an utter joy to use. 10stars from me.

Golf Pad is een geavanceerde golf GPS afstandsmeter, scorecard en schoot tracker . Gebruik de app op zichzelf of met

Golf Pad TAGS - de ultieme real-time golf gps neergeschoten tracking systeem.

* Eenvoudig en intuïtief -

het werkt gewoon

* Geoptimaliseerd voor

Opslaan levensduur van de batterij

* Beschikbaar op

34,000+ golfbanen over de hele wereld

* Start het afspelen in een paar seconden -

geen registratie vereist

* Werkt met

Anrdoid Wear, Samsung Gear en Pebble smartwatches

* Voldoet aan

toernooiregels

NIEUW! Golf Pad tags werken met Golf Pad GPS | Weet afstand elke foto's zonder te trekken telefoon uit uw zak! Uitgelicht op de PGA Show en op Kickstarter,

Golf Pad TAGS kunt u eenvoudig bijhouden en verbeteren van je spel. Beschikbaar voor slechts $ 99, het systeem bestaat uit een set van 15 duurzame ultra-lichtgewicht-tags. Gezet op de achterkant van elke club, tik dan gewoon voor elke slag om naadloos te vangen van het spel tot in detail. Haal uw set bij GolfPadGPS.com/tags.

Gewoon behoefte aan een snelle gratis

golf gps rangefinder en scoren app ? Download Golf Pad GPS, het werkt met of zonder labels.

Veel functies die geld kosten in concurrent Golf GPS apps zijn opgenomen voor

gratis in de Golf Pad GPS. zoals instant afstand tot de voorzijde / midden / achterkant van het groen, gedetailleerde scoren voor maximaal 4 golfers, luchtfoto kaarten met viaducten, tee-to-green schot & club tracking, en nog veel meer. Dit is niet een proef of een demo. Speel als vele cursussen zo vaak als je wilt, waar ook ter wereld.

Het is gratis en zal altijd gratis zijn.

Krijg uitgebreide statistieken, SmartWatch sync en handicap scoren met Golf Pad Premium upgrade.

Free functie hoogtepunten:

*

Gratis golf GPS meetzoeker. Instant afstand tot midden / voor / achter de groene, of elk punt op koers

* Gratis

PGA-kwaliteit scorecard voor 1-4 golfers . Track slagen, putts, boetes, zand en fairways voor elke speler

* Een-tap

schot tracker . Gemakkelijk opnemen standpunten en clubs, het meten van lengte van uw opnamen. Gebruik het voor schijven of voor elk schot van tee tot green. Bekijk foto's op de kaart en delen met vrienden

*

Gratis luchtfoto kaart . Tik op maat golf gps afstand tot bunkers, water of een ander punt op de golfbaan

* Houd vol spelen geschiedenis. Review en bewerken scores van de laatste golf rondes op elk gewenst moment

*

Conform USGA toernooi spelregels wanneer gebruikt in Verordening Mode

* Volg uw vooruitgang met

gedetailleerde statistieken , met inbegrip van het noteren, putts, nauwkeurigheid, sancties, fairways, zand, GIR en afgelegde afstand

* Zie waar uw losse foto's en het verbeteren van uw spel met de revolutionaire

Strokes Behaalde analyse.

*

Delen rondes op Twitter, Facebook of e-mail . Je vrienden zullen zien de scorecard, notities en foto's in kaart als je speelt of na de ronde

* Werkt voor mini golf en disc golf met 'Uncharted mode'

* GPS meetzoeker ondersteunt meter of yards

geen registratie. NO lesgeld te downloaden. Geen grenzen.

Wij zijn altijd het toevoegen van functies en het maken van Golf Pad GPS nog gemakkelijker te gebruiken. Als je een feature request, een vraag hebben of hulp nodig hebt, zie support.golfpadgps.com. We zullen u graag helpen!

Is uw cursus onlangs bijgewerkt? Golfen op een gloednieuwe cursus?

We hebben meer dan 34.000 banen over de hele wereld. In een onwaarschijnlijke geval van jou ontbreekt, kunt u deze kaart in een paar minuten op uw eigen computer: scout.golfpadgps.com. Probleem met een bestaande cursus? Je kunt het bewerken direct op je telefoon. Gewoon beginnen met de ronde er en kies 'Een probleem melden' in het menu.

Word lid van meer dan 1.000.000 golfers die GolfPad GPS via SkyDroid, Gratis Caddie, Golfshot, GameGolf, ARccOS, Swing door Swing koos afstandsmeter & scorecard, SkyCaddie, GolfLogix, GolfNow en andere golf gps-navigator apps. Meer informatie op www.golfpadgps.com.

Lees onze recensies. Golfers hou van deze app!

★★★★★

Simply the best

Ik heb zoveel andere apps en GPS-gadgets voor golf langs de kant van golf pad geprobeerd en dit blijft top keuze voor mij, vriendelijk op de batterij en accurate en alle recente functies-update maakt deze app een volslagen plezier om te gebruiken. 10stars van mij.