Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Weerplaza - complete weer app

Weerplaza - complete weer app

Infoplaza

Reviews: 2476 | Score: 3 | Price: Free
Install

Als u altijd het weer bij de hand wilt hebben, download dan de Weerplaza app. De bekende weer app van Weerplaza biedt (zeer) uitgebreide weersinformatie: buienalert, buien en regenradar en het laatste weernieuws. De Weerplaza app is ontwikkeld op basis van feedback van vele gebruikers. Lees hieronder ook hoe de app gewaardeerd wordt door de gebruikers.

WEERPLAZA IS HANDIG VOOR:

- je vakantie: we bieden uitgebreide weerberichten, wolkenbeelden en regenradar voor heel veel vakantiebestemmingen.

- de uurlijkse weersverwachting voor iedere locaties (op veler verzoek toegevoegd).

- je wintersportvakantie met actuele sneeuwhoogten, weerberichten en live videobeelden om de sneeuwcondities te zien.

- volg het weer op de voet met actuele en extremen weerkaarten.

- expert weerkaarten met 15 daagse pluim / eps weersverwachtingen voor het volgen van de weertrend op lange termijn.

Met pushberichten waarschuwen we u voor buien en een weeralarm. Met weernieuws door bekende meteorologen wordt de achtergrond bij het weer tot in detail uitgelegd.

Ook voor wintersporters is de app een must. Naast het weerbericht voor uw ski resort, krijgt u inzicht in de actuele en verwachte sneeuwcondities. U blijft op de hoogte van verse sneeuwval middels pushberichten. U gaat dus voorbereid op vakantie!

WAAROM WEERPLAZA?

- Een bijzonder complete weer app

- Zeer betrouwbaar, de weersverwachtingen van Weerplaza worden ook gebruikt door bedrijven en overheden

- De app is duidelijk, overzichtelijk en intuïtief

WAT VINDEN ANDERE GEBRUIKERS?

Onze gebruikers, meer dan 2.5 miljoen gebruikers per maand, waarderen de Weerplaza app en website als uitstekend en beste en daar zijn we trots op: gebruikers waarderen de Weerplaza app met 4,5 ster.

We hebben nauw samengewerkt met onze gebruikers en hopen dat deze app je bevalt. Heb je ideeën of vind je iets niet handig, laat het ons dan graag weten via info@infoplaza.nl

Waarom bevat de Weerplaza app banners?

De Weerplaza app is gratis maar bevat wel banners om enige inkomsten te genereren. Met deze inkomsten kunnen we dagelijks de weerberichten maken en ook de app steeds verder ontwikkelen. Wij proberen banners subtiel en beperkt te tonen, je zult geen grote banners vinden die over je hele scherm vallen. Vind je dat de balans tussen het tonen van banners en onze weerberichten niet goed is, laat ons dan weten wat beter kan via info@infoplaza.nl.

Pour avoir toujours le temps à portée de main, téléchargez l'application Météo Plaza. L'application météo bien connu de Météo Plaza dispose d'un (très) Météo détaillée: alerte de pluie, pluie et pluie radar et les dernières nouvelles de la météo. L'application Météo Plaza a été développé sur la base des commentaires de nombreux utilisateurs. Lire ci-dessous la façon dont l'application est apprécié par les utilisateurs.

MÉTÉO PLAZA est utile pour:

- Vos vacances: nous offrons météorologiques globales, les nuages ​​et la pluie des images radar pour beaucoup de destinations de vacances.

- Les prévisions horaire pour tous les emplacements (ajouté par la demande populaire).

- Votre hiver avec profondeur réelle de la neige, la météo et la vidéo en direct pour voir les conditions de neige.

- Suivez le temps en étroite collaboration avec des cartes météorologiques actuelles et extrêmes.

- Expert avec des cartes météorologiques de 15 jours plume / eps prévisions pour le suivi de la tendance à long terme de la météo.

Avec les notifications push, nous avertissons des tempêtes et des alertes météorologiques. Avec Météo Nouvelles expliqué par les météorologues connus est l'arrière-plan de la météo en détail.

Pour les amateurs de sports d'hiver, le soft est un must. Outre les prévisions météo pour votre station de ski, vous pourrez avoir un aperçu de la chute de neige actuelles et prévues. Vous tenir au courant des chutes de neige fraîche à travers les notifications push. Vous serez prêt pour les vacances!

POURQUOI MÉTÉO PLAZA?

- Une application météo très complet

- Très fiable, les prévisions météo de Météo Plaza sont également utilisés par les entreprises et les gouvernements

- L'application est claire, épurée et intuitive

TROUVER CE QUE utilisateurs autres?

Nos utilisateurs, plus de 2,5 millions d'utilisateurs par mois, l'application Météo Plaza et de site Web comme une excellente valeur et les meilleures et nous sommes fiers utilisateurs apprécient l'application Météo Plaza 4.5 étoiles.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos utilisateurs et nous espérons que cette application vous aimez. Avez-vous des idées ou de trouver quelque chose d'utile, s'il vous plaît laissez-nous savoir via info@infoplaza.nl plaisir

Pourquoi les bannières Météo app Plaza?

L'application Météo Plaza est gratuit, mais contient des bannières pour générer des revenus. Avec ce revenu, nous pouvons faire des rapports quotidiens de la météo et de plus en plus de développer l'application. Nous essayons de montrer bannières subtile et limitée, vous ne trouverez pas de grandes bannières qui sont partout dans votre écran. Pensez-vous que l'équilibre entre les bannières Affichage et notre temps est pas bon, s'il vous plaît laissez-nous savoir ce qui peut être amélioré grâce à info@infoplaza.nl.