Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Weerplaza - complete weer app

Weerplaza - complete weer app

Infoplaza

Reviews: 2476 | Score: 3 | Price: Free
Install

Als u altijd het weer bij de hand wilt hebben, download dan de Weerplaza app. De bekende weer app van Weerplaza biedt (zeer) uitgebreide weersinformatie: buienalert, buien en regenradar en het laatste weernieuws. De Weerplaza app is ontwikkeld op basis van feedback van vele gebruikers. Lees hieronder ook hoe de app gewaardeerd wordt door de gebruikers.

WEERPLAZA IS HANDIG VOOR:

- je vakantie: we bieden uitgebreide weerberichten, wolkenbeelden en regenradar voor heel veel vakantiebestemmingen.

- de uurlijkse weersverwachting voor iedere locaties (op veler verzoek toegevoegd).

- je wintersportvakantie met actuele sneeuwhoogten, weerberichten en live videobeelden om de sneeuwcondities te zien.

- volg het weer op de voet met actuele en extremen weerkaarten.

- expert weerkaarten met 15 daagse pluim / eps weersverwachtingen voor het volgen van de weertrend op lange termijn.

Met pushberichten waarschuwen we u voor buien en een weeralarm. Met weernieuws door bekende meteorologen wordt de achtergrond bij het weer tot in detail uitgelegd.

Ook voor wintersporters is de app een must. Naast het weerbericht voor uw ski resort, krijgt u inzicht in de actuele en verwachte sneeuwcondities. U blijft op de hoogte van verse sneeuwval middels pushberichten. U gaat dus voorbereid op vakantie!

WAAROM WEERPLAZA?

- Een bijzonder complete weer app

- Zeer betrouwbaar, de weersverwachtingen van Weerplaza worden ook gebruikt door bedrijven en overheden

- De app is duidelijk, overzichtelijk en intuïtief

WAT VINDEN ANDERE GEBRUIKERS?

Onze gebruikers, meer dan 2.5 miljoen gebruikers per maand, waarderen de Weerplaza app en website als uitstekend en beste en daar zijn we trots op: gebruikers waarderen de Weerplaza app met 4,5 ster.

We hebben nauw samengewerkt met onze gebruikers en hopen dat deze app je bevalt. Heb je ideeën of vind je iets niet handig, laat het ons dan graag weten via info@infoplaza.nl

Waarom bevat de Weerplaza app banners?

De Weerplaza app is gratis maar bevat wel banners om enige inkomsten te genereren. Met deze inkomsten kunnen we dagelijks de weerberichten maken en ook de app steeds verder ontwikkelen. Wij proberen banners subtiel en beperkt te tonen, je zult geen grote banners vinden die over je hele scherm vallen. Vind je dat de balans tussen het tonen van banners en onze weerberichten niet goed is, laat ons dan weten wat beter kan via info@infoplaza.nl.

To always have the weather at hand, download the Weather app Plaza. The well-known weather app from Weather Plaza offers a (very) detailed weather: rain alert, rainfall and rain radar and the latest weather news. The Weather app Plaza was developed based on feedback from many users. Read below how the app is appreciated by the users.

WEATHER PLAZA IS USEFUL FOR:

- Your vacation: we offer comprehensive weather, clouds and rain radar images for a lot of holiday destinations.

- The hourly forecast for all locations (added by popular demand).

- Your winter with actual snow depth, weather, and live video to see the snow conditions.

- Follow the weather closely with current and extreme weather maps.

- Expert with 15 day weather maps plume / eps forecasts for tracking the long-term weather trend.

With push notifications, we warn of storms and weather alerts. With weather news explained by known meteorologists is the background to the weather in detail.

For winter sports enthusiasts, the app is a must. Besides the weather forecast for your ski resort, you will gain insight into the current and forecasted snowfall. You keep abreast of fresh snowfall through push notifications. You will be prepared for vacation!

WHY WEATHER PLAZA?

- A very complete weather app

- Highly reliable, the weather forecasts from Weather Plaza are also used by companies and governments

- The app is clear, uncluttered and intuitive

FIND WHAT OTHER USERS?

Our users, over 2.5 million users per month, the Plaza Weather app and website as excellent value and best and we are proud Users appreciate the Weather app Plaza 4.5 star.

We have worked closely with our users and we hope this app you like. Do you have any ideas or find something useful, please let us know via gladly info@infoplaza.nl

Why does the Weather app Plaza banners?

The Plaza Weather app is free but contains banners to generate some revenue. With this income, we can make daily weather reports and increasingly develop the app. We try to show banners subtle and limited, you will not find large banners that are all over your screen. Do you think the balance between displaying banners and our weather is not good, please let us know what can be improved through info@infoplaza.nl.