Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Wear Audio Recorder

Wear Audio Recorder

BinomV

Reviews: 13333 | Score: 4 | Price: Free
Install

Handy and functional voice recorder for the smartphones and Android Wear watches!

Record your conversations, lectures, meetings and anything you want with very simple and intuitive interface. The app is designed both for watches and smartphones.

Features:

· The all-new Material design;

· Sound quality customisation (choice of the optimal modes);

· Dropbox & Google drive

· Add photos to your recordings.

· Echo suppression and noise filtering, silence skipping;

· Work in the background (when the display is off);

· Autostart when you start;

· Invisible Recording (replaces an icon in the notification bar, so nobody can see that the recording is launched)

· Synchronise the watch (if any);

· Manage audio recordings (share, delete, rename)

· Tags

If the app can't start do recording on the watch it is because the app hasn't permissions. You should enable permissions on the watch. Settings -> Permissions -> Audio Recorder.

But you can see that you can't enable permissions. It is because different app opened transparent window at fullscreen. Some users sent me descriptions that can help:

It comes from the Wear App: "Wear minilauncher" or "Feel The Wear - Notifications"

Steps:

1 I temporarily disabled it

2 I gave you app file writing and microphon permissions (from watch >Parameters>Authorizations>Audio recorder

3 The "screen overlay detected" does not show anymore, (with or without Wear minilauncher activation)

for obviously it does not need to ask anymore permissions already given

Important! A moto 360 has a bug. At the time when a watch activated an opportunity to say "ok google" mic stops working in other applications, despite the fact that the recording is already underway. If you turn off the display, go to the Settings menu, or open any other application (it is important that there were no available "ok google") sound recording is restored. For normal operation, you should keep the app open.

Help make a better translation:

https://crowdin.com/project/wear-audio-recorder/invite?d=d535m47595t6c5v4g39383i4

This application positively noted in publications following editions:

The 10 Coolest Smartwatch Apps of 2015 (So Far)

http://www.crn.com/slide-shows/components-peripherals/300077397/the-10-coolest-smartwatch-apps-of-2015-so-far.htm/pgno/0/8

40 best Android Wear smartwatch apps 2015

http://www.techradar.com/news/wearables/best-android-wear-smartwatch-apps-2015-1281065/3

28 Best New Android Wear Apps And Watch Faces From 7/22/14 - 8/1/14

http://www.androidpolice.com/2014/08/01/28-best-new-android-wear-apps-and-watch-faces-from-72214-8114/

The best apps for Android Wear

http://www.wareable.com/android-wear/you-wear-it-well-the-best-apps-for-android-wear

The 10 best Android Wear apps for the LG G Watch and Samsung Gear Live

http://www.littlegreenrobot.co.uk/news/the-10-best-android-wear-apps-for-the-lg-g-watch-and-samsung-gear-live/

Five Best 'Android Wear' Apps

http://www.appgyaan.com/2014/11/Best-android-wear-apps.html

App of the day: Wear Audio Recorder for Android

http://softstribe.com/android/app-day-wear-audio-recorder-android

11 of the Best Android Wear Apps

http://www.artiss.co.uk/2014/12/11-of-the-best-android-wear-apps

Handig en functioneel voice recorder voor de smartphones en Android Wear horloges!

Neem uw gesprekken, lezingen, bijeenkomsten en alles wat je wilt met een zeer eenvoudige en intuïtieve interface. De app is ontworpen voor zowel horloges en smartphones.

Kenmerken:

· De geheel nieuwe Material ontwerp;

· De geluidskwaliteit aanpassen (keuze van de optimale modes);

· Dropbox en Google Drive

· Foto's toevoegen aan uw opnamen.

· Echo-onderdrukking en noise filtering, stilte overslaan;

· Werk in de achtergrond (als het beeldscherm is uitgeschakeld);

· Autostart wanneer je begint;

· Invisible Recording (vervangt een pictogram in het systeemvak bar, zodat niemand kan zien dat de opname wordt gestart)

· Synchroniseren het horloge (indien aanwezig);

· Beheren audio-opnamen (aandeel, verwijderen, hernoemen)

· Tags

Als de app niet kan beginnen doen opnemen op het horloge het is omdat de app heeft geen rechten. U moet toestemmingen op het horloge in te schakelen. Instellingen -> Permissions -> Audio Recorder.

Maar je kunt zien dat je geen rechten kunt inschakelen. Het is omdat verschillende app geopend transparant venster op groot formaat. Sommige gebruikers stuurde me beschrijvingen die kunnen helpen:

Het komt uit de Wear App: "Draag minilauncher" of "Feel The Wear - Meldingen"

Stappen:

1 I tijdelijk uitgeschakeld is

2 Ik heb u app-bestand schrijven en microphon rechten (van horloge> Parameters> Bevoegdheden> Audio Recorder

3 De "screen overlay gedetecteerd" heeft laten zien niet meer, (met of zonder dragen minilauncher activering)

want het is duidelijk het niet nodig om te vragen meer al toestemmingen gegeven

Belangrijk! Een moto 360 heeft een bug. Op het moment dat een horloge geactiveerd een kans om te zeggen "ok google" mic stops werken in andere toepassingen, ondanks het feit dat de opname is al aan de gang. Als u het beeldscherm te schakelen, ga naar het menu Instellingen, of open een andere toepassing (het is belangrijk dat er geen beschikbaar "ok google") geluidsopname wordt hersteld. Voor een normale werking, moet u de app geopend houden.

De hulp maakt een betere vertaling:

https://crowdin.com/project/wear-audio-recorder/invite?d=d535m47595t6c5v4g39383i4

Deze applicatie positief vermeld in publicaties volgende edities:

De 10 Coolest Smartwatch apps van 2015 (tot nu toe)

http://www.crn.com/slide-shows/components-peripherals/300077397/the-10-coolest-smartwatch-apps-of-2015-so-far.htm/pgno/0/8

40 beste Android Wear SmartWatch-apps 2015

http://www.techradar.com/news/wearables/best-android-wear-smartwatch-apps-2015-1281065/3

28 Best New Android Wear Apps en kijken Gezichten Van 7/22/14 - 8/1/14

http://www.androidpolice.com/2014/08/01/28-best-new-android-wear-apps-and-watch-faces-from-72214-8114/

De beste apps voor Android Wear

http://www.wareable.com/android-wear/you-wear-it-well-the-best-apps-for-android-wear

De 10 beste Android Wear apps voor de LG G Kijk en Samsung Gear Live

http://www.littlegreenrobot.co.uk/news/the-10-best-android-wear-apps-for-the-lg-g-watch-and-samsung-gear-live/

Vijf Best 'Android Wear' Apps

http://www.appgyaan.com/2014/11/Best-android-wear-apps.html

App van de dag: Draag Audio Recorder voor Android

http://softstribe.com/android/app-day-wear-audio-recorder-android

11 van de beste Android Wear Apps

http://www.artiss.co.uk/2014/12/11-of-the-best-android-wear-apps