Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Spectrum TV

Spectrum TV

Charter Communications, Inc.

Reviews: 10757 | Score: 3 | Price: Free
Install

Take your Spectrum TV experience with you! Use your device as a TV to watch 43 live channels everywhere, and more than 150 live channels when connected to your Charter home WiFi network. You can also download your favorite movies and TV shows and watch them on the go, everywhere—even without a network connection.

TV EVERYWHERE

- Watch 43 live TV channels (and more coming soon) everywhere, when connected to a WiFi or cellular connection.

- Download thousands of movies and TV shows and watch them on the go with your subscription to Showtime, Starz, Encore or MoviePlex.

- Watch On Demand movies and TV shows

IN-HOME VIEWING

- Use your device as a second TV to watch more than 150 channels from anywhere in your house when connected to your Charter home WiFi network.

TV CONTROLS

- Like what you’re watching on your device? Found your favorite show in the TV guide? Send it to your TV to watch it on the big screen.

- Browse TV listings, add shows to your Watchlist and schedule DVR recordings from any room in the house (or anywhere else).

KID ZONE

- Explore Kid Zone to easily find kid-friendly programming, and tap the padlock icon to keep your kids from accessing other areas of the app.

SPORT ZONE

- Quickly find all the live games currently playing, and get real-time scores. You can also use the Spoiler button to hide scores of games you’re recording for later viewing.

ANDROID WEAR

- Use your Android Wear watch to change channels on your TV, receive notifications for upcoming shows and set recordings.

WHAT YOU NEED TO USE THIS APP

- Available programming is based on your Spectrum TV subscription package. Downloads of movies and TV shows are currently available only with a subscription to Showtime, Starz, Encore or MoviePlex. You can upgrade your subscription through your TV or by calling us at 888-438-2427.

- In-home viewing requires a Select, Silver or Gold Spectrum TV subscription and a Charter home WiFi network with a minimum connection speed of 1 Mbps.

- Downloading requires a WiFi connection, but you can watch live and On Demand programming outside your home over a cellular network (data charges from your carrier may apply).

- Scheduling a DVR recording in the app requires a Motorola digital receiver, which is only available in some markets.

- To use personalized features of the app, such as Watchlist, Downloads and Favorites, you’ll have to sign in with your Charter.net email address. If you don’t have a Charter ID, you can create one at http://myaccount.charter.com.

- Device requirements: Phones and tablets running Android 4.0 and above. Please note that performance will vary, based on device.

NICKNAMING YOUR DIGITAL RECEIVERS

If you have multiple digital receivers, giving them nicknames will help you know which one you’re scheduling recordings on (go to Settings > Devices > TV Nicknames). To know which TV you’re naming, stand in front of the TV and tap “Check This TV” until a message displays on the TV.

EXPERIENCING TROUBLE?

We read your reviews and take your concerns seriously, so if you need help please reach out by emailing us at spectrumapp@charter.com or send feedback from the Settings menu. You can also find help at www.charter.net/SpectrumTVApp.

NOTE ON AVAILABILITY

We make every effort to offer the same live and On Demand programming that you can watch on your TV, and we frequently add new channels. However, programming restrictions keep us from making every single channel available within the Spectrum TV app. Channel availability also varies by market.

Neem je Spectrum TV-ervaring met u! Gebruik uw apparaat als een TV tot 43 live-kanalen overal, en meer dan 150 live-kanalen te bekijken wanneer deze is aangesloten op uw Charter WiFi-thuisnetwerk. U kunt uw favoriete films en tv-shows te downloaden en bekijk ze op de gaan, overal, zelfs zonder netwerkverbinding.

TV Overal

- Kijk 43 live TV-zenders (en meer binnenkort) overal, indien aangesloten op een WiFi of mobiele verbinding.

- Download duizenden films en tv-programma's en bekijk ze op de gaan met uw abonnement op Showtime, Starz, Encore of Movieplex.

- Kijk On Demand films en tv-shows

IN-HOME BEKIJKEN

- Gebruik uw apparaat als een tweede TV aan meer dan 150 kanalen van overal in je huis te kijken wanneer deze is aangesloten op uw Charter WiFi-thuisnetwerk.

TV CONTROLES

- Zoals wat je kijken op uw apparaat? Vond uw favoriete show in de tv-gids? Stuur het naar uw tv te kijken op het grote scherm.

- Bladeren TV listings, voorstellingen toe te voegen aan uw Watchlist en plannen DVR-opnamen vanuit elke kamer in het huis (of ergens anders).

KID ZONE

- Ontdek Kid Zone gemakkelijk vinden kindvriendelijke programmering, en tik op het pictogram hangslot om je kinderen te houden van de toegang tot andere gebieden van de app.

SPORT ZONE

- Vind snel alle live-spellen die momenteel spelen, en real-time scores. U kunt ook gebruik maken van de Spoiler knop om scores van spellen die je wilt opnemen om later te bekijken verbergen.

Android Wear

- Gebruik je Android Wear horloge kanalen op uw TV veranderen, meldingen voor de komende shows en stel opnames ontvangen.

WAT U MOET Gebruik deze app

- Beschikbaar programmering is gebaseerd op uw Spectrum TV abonnement. Downloads van films en tv-programma's zijn momenteel alleen beschikbaar met een abonnement op Showtime, Starz, Encore of Movieplex. U kunt uw abonnement upgraden via de televisie of door ons te bellen naar 888-438-2427.

- In-huis bekijken vereist een Select, Silver of Gold Spectrum tv-abonnement en een handvest WiFi-netwerk met een minimale verbindingssnelheid van 1 Mbps.

- Het downloaden is een WiFi-verbinding, maar u kunt live en on demand-programma's buiten uw huis te kijken via een mobiel netwerk (data kosten van uw provider van toepassing kunnen zijn).

- Plannen een DVR-opname in de app vereist een Motorola digitale ontvanger, die alleen beschikbaar is in sommige markten.

- Om gepersonaliseerde functies van de app, zoals Watchlist, Downloads en Favorieten te gebruiken, moet u zich aanmelden met uw Charter.net e-mailadres. Als u niet beschikt over een handvest ID, dan kunt u een op http://myaccount.charter.com creëren.

- Device eisen: telefoons en tablets met Android 4.0 en hoger. Houd er rekening mee dat de prestaties zullen variëren, op basis van het apparaat.

Een bijnaam UW digitale ontvangers

Als u meerdere digitale ontvangers, waardoor ze bijnamen helpt u weten welke je het plannen van opnamen op (ga naar Instellingen> Apparaten> TV Bijnamen). Om te weten welke tv je naamgeving, staan ​​in de voorkant van de TV en tik op "Check Deze TV" totdat er een bericht weergegeven op de TV.

Problemen ondervindt?

We lezen uw overzichten en neem uw zorgen serieus, dus als je hulp nodig hebt kunt u bereiken via e-mail op spectrumapp@charter.com of stuur feedback van het menu Instellingen. U kunt ook hulp vinden bij www.charter.net/SpectrumTVApp.

LET OP BESCHIKBAARHEID

We doen er alles aan dezelfde live en on demand-programma's die u op uw TV kunt kijken bieden, en we regelmatig toevoegen van nieuwe kanalen. Echter, het programmeren van de beperkingen houden ons van het maken van elk kanaal binnen het Spectrum TV app. Kanaal beschikbaarheid varieert per markt.