Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Praias de Galicia

Praias de Galicia

CafédeRed Solutions SL

Reviews: 25 | Score: 4 | Price: Free
Install

-Máis de 600 praias.

-Filtros por provincia e texto libre (Concellos e Praias).

-Permite marcar praias como favoritas para atopalas máis doadamente.

-Aspecto visual totalmente novo.

-Compatibilidade con Android Wear (beta): di no teu reloxo compatible con Android Wear o nome da praia e obtén instantaneamente a predición para esa praia.

-Predición no dispositivo móbil de tres días: hoxe, mañá e pasado mañá.

600-Маис Praias.

-Фильтры по провинции и свободного текста (электронная concellos Praias).

-Позволяет пометить как избранные для atopalas Praias Mais doadamente.

Полностью заново внешний вид.

Носить-Compatibilidade Android (бета): нет TEU ди поддержка Reloxo Android или Ф.И.О. да Прайя Износ и мгновенно получить Praia predición для этого.

Прогнозирование Мобильные устройства-не три дня: Hoxe, маны и последний маны.