Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Number Waterfall

Number Waterfall

tocapp.com

Reviews: 14 | Score: 4 | Price: Free
Install

The aim of this game is to simulate a waterfall using numbers. The waterfall is considered well-formed only if:

- The sum of the numbers that form the waterfall is equal to the goal.

- The marked numbers should be adjacent horizontal, vertical and diagonally. That is, there is no empty line union.

- There are 2 numbers marked on each row.

Also available a challenges section, where different challenges and variations of the game appear. In both cases, there are two levels: normal and difficult. In the normal level, the sum of the waterfall numbers is shown, however, in the difficult level, you will have to sum them mentally because it disappears.

Sum and subtract. Sharpen up your mind.

This game is compatible with Android Wear

Het doel van dit spel is om een ​​waterval met cijfers te simuleren. De waterval wordt beschouwd als goed gevormd indien:

- De som van de getallen die de waterval vormen gelijk is aan het doel.

- De gemarkeerde cijfers moeten naast horizontaal, verticaal en diagonaal zijn. Dat wil zeggen, er is geen lege regel unie.

- Er zijn 2 cijfers op elke rij.

Ook verkrijgbaar een daagt sectie, waar verschillende uitdagingen en variaties van het spel verschijnen. In beide gevallen zijn er twee niveaus: normaal en moeilijk. In het normale niveau, wordt de som van de waterval cijfers blijkt echter, in de moeilijke niveau, zal je ze mentaal vatten, omdat het verdwijnt.

Som en aftrekken. Scherpen up your mind.

Dit spel is compatibel met Android Wear