Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Minuum Keyboard + Smart Emoji

Minuum Keyboard + Smart Emoji

Whirlscape

Reviews: 9742 | Score: 4 | Price: € 3,00
Install

MINUUM™ - The smarter, smaller keyboard that lets you do more with your screen space. It’s the little keyboard for big fingers!

*** One of the “12 best Android apps of 2014” - Karissa Bell, Mashable ***

Minuum is best known for:

★ SLOPPY TYPING — Type surprisingly fast and delightfully sloppy

★ SMART EMOJI — Always have the right emoticon right at your finger tips

★ SHAPESHIFTING — Save screen space, enable one-handed typing or reposition your keyboard entirely

Spend 15 seconds with the introductory tutorial and you'll be able to start typing with Minuum—instantly. The more you type, the better Minuum gets.

MULTI-LANGUAGE CAPABILITY

Download language modules and quickly switch between them. We currently support:

• English

• Spanish

• French

• German

• Italian

• Portuguese-BR

• Russian

• Dutch

• Swedish

• Czech

• Polish

• Portuguese-PT

• Turkish

BONUS PANELS

Minuum is always finding ways for you to enjoy your screen space through brand new bonus panels:

★ CURSOR CONTROL — Tweak your texts, emails, and posts with ease

★ CLIPBOARD TOOLS — Quickly cut, copy and paste

★ SEARCH & SHARE — Instantly access thesaurus, dictionary, search, and share

★ EMOJI—Express yourself better with immediate access to all 856 emoticons

★ TYPING SPEED — Monitor your typing speed

DISCOVER MORE

The Minuum keyboard for touchscreens is the first step toward a "type anywhere" future. Soon Minuum will let you type in ways you never imagined. For more information: http://www.minuum.com

FEATURES AT A GLANCE

• FAST SLOPPY TYPING

Type fast without worrying about precision, thanks to ridiculously smart auto-correction that learns as you type.

• MORE SCREEN SPACE

Recover more than half of the touchscreen space you lose when using traditional virtual keyboards.

• HELP FOR THE LARGE-FINGERED

Use key magnification for precise letter, number, and punctuation entry—very useful if you have large fingers.

• DIFFERENT ALPHABET ARRANGEMENTS

Choose from alternate keyboard layouts—such as “QWERTZ,” “AZERTY,” “A-Z.”

• EXPANSION TO FULL-SIZED KEYBOARD

Drag on the candidates bar to quickly switch between mini and full-size modes (useful for URLs and passwords).

• SMART WORD PREDICTION

Speed up your typing via suggestions from a predictive engine that learns from your word list, word combos, and language use patterns.

• SMART EMOJI

Swipe the word predictions left to find your Smart Emoji suggestions. Learn more about "the quest for the perfect emoji" here: http://goo.gl/sxQT9w

• VOCABULARY CONTROL

Minuum learns from your vocabulary, and lets you delete words from your dictionary though a pop-up display.

• RAPID GESTURE SHORTCUTS

Slide your fingers to the corners for quick, convenient access to all your features via pop-up keys.

• VOICE TYPING

Enter text hands-free via Google Voice Typing for voice-to-text typing when performing other activities.

• REAL MULTITASKING

If you’ve got split-screen capability, multitask more effectively as a result of extra screen space.

SUPPORT

Visit http://support.minuum.com to:

• Share ideas with the Minuum community

• Give product feedback

• Get help

PRIVACY

The Minuum keyboard stores data about your typing tendencies on your device. We do not collect typing data remotely and will not do so without first asking you. Please see our privacy policy: http://www.minuum.com/data

ABOUT OUR NAME

Some people call us “Minum” or the “Minimum” keyboard but an easy way to remember the Whirlscape™ Minuum™ Keyboard is to think of a continuum of letters taking up minimal space.

For updates, join our mailing list at http://eepurl.com/zwd8T

MINUUM ™ - De slimmere, kleinere toetsenbord waarmee u meer met uw ruimte op het scherm te doen. Het is het kleine toetsenbord voor grote vingers!

 

*** Een van de "12 beste Android apps van 2014" - Karissa Bell, Mashable ***

 

Minuum is het best bekend voor:

★ SLOPPY typen - Typ verrassend snel en heerlijk slordige

★ SMART Emoji - Altijd de juiste emoticon recht op uw vingertoppen

★ gedaanteverwisseling - Bespaar ruimte op het scherm, in staat met één hand te typen of verplaatst toetsenbord volledig

 

Breng 15 seconden met de inleidende tutorial en je zult in staat zijn om te beginnen met het typen met Minuum-direct. Hoe meer u typt, hoe beter Minuum krijgt.

 

Meerdere talen beschikbaar

Download taalmodules en snel schakelen tussen hen. We ondersteunen momenteel:

• Engels

• Spaans

• Frans

• Duits

• Italiaans

• Portugees-BR

• Russisch

• Nederlands

• Zweeds

• Tsjechisch

• Polish

• Portugees-PT

• Turks

 

BONUS PANELEN

Minuum is altijd het vinden van manieren voor u om te genieten van uw ruimte op het scherm door middel van gloednieuwe bonus panelen:

★ cursorbesturing - Tweak uw teksten, e-mails en berichten met gemak

★ Clipboard Gereedschap - Snel knippen, kopiëren en plakken

★ SEARCH & SHARE - Direct toegang thesaurus, woordenboek, zoeken en delen

★ Emoji-Express jezelf beter met onmiddellijke toegang tot alle 856 emoticons

★ typesnelheid - Bewaak uw typesnelheid

 

MEER WETEN?

De Minuum toetsenbord voor touchscreens is de eerste stap in de richting van een "type ergens" toekomst. Binnenkort Minuum laat je typt op manieren die je nooit gedacht. Voor meer informatie: http://www.minuum.com

 

kenmerken op een rij

• FAST SLOPPY TYPEN

Typ snel, zonder zich te bekommeren over de precisie, dankzij belachelijk slimme auto-correctie die leert terwijl u typt.

• Meer ruimte op het scherm

Recover meer dan de helft van het touchscreen ruimte je verliest bij het gebruik van de traditionele virtuele toetsenborden.

• HULP VOOR DE GROTE-FINGERED

Gebruik sleutel vergroting voor precieze letter, cijfer en interpunctie entry-erg handig als je grote vingers.

• ander alfabet REGELING

U kunt kiezen uit alternatieve toetsenbordindelingen-zoals "QWERTZ", "AZERTY", "A-Z."

• Uitbreiding naar volwaardige toetsenbord

Sleep over de kandidaten balk om snel te schakelen tussen de mini en de full-size modi (handig voor URL's en wachtwoorden).

• SMART woordvoorspelling

Versnel uw het typen via suggesties van een voorspellende motor die leert van uw woordenlijst, woord combo's, en taalgebruik patronen.

• SMART Emoji

Veeg het woord voorspellingen over om uw Smart Emoji suggesties. Meer informatie over "de zoektocht naar de perfecte Emoji" hier: http://goo.gl/sxQT9w

• WOORDENSCHAT CONTROL

Minuum leert van je woordenschat, en laat u woorden uit uw woordenboek hoewel een pop-up display te verwijderen.

• RAPID GEBAAR SHORTCUTS

Schuif je vingers om de hoeken voor snelle, gemakkelijke toegang tot alle functies via pop-up toetsen.

• spraakgestuurd typen

Voer tekst in hands-free via Google Voice typen voor spraak-naar-tekst te typen bij het uitvoeren van andere activiteiten.

• REAL MULTITASKING

Als je hebt split-screen mogelijkheden, multitasken efficiënter als gevolg van de extra ruimte op het scherm.

 

SUPPORT

Bezoek http://support.minuum.com naar:

• Deel ideeën met de Minuum community

• Geef product feedback

• Hulp krijgen

 

Privacy

De Minuum toetsenbord slaat gegevens over uw typen tendensen op uw apparaat. We verzamelen op afstand te typen data en zal niet doen zonder je eerst te vragen. Zie ons privacybeleid: http://www.minuum.com/data

 

OVER ONZE NAAM

Sommige mensen noemen ons "Minum" of de "Minimum" keyboard maar een gemakkelijke manier om de Whirlscape ™ Minuum ™ Keyboard onthouden is te denken van een continuüm van letters die minimale ruimte.

 

Voor updates, join onze mailinglijst op http://eepurl.com/zwd8T