Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Free WiFi - Wiman

Free WiFi - Wiman

Wiman

Reviews: 49021 | Score: 3 | Price: Free
Install

Wiman is a global WiFi network that allows people like you to connect to the Internet for free and share their WiFi safely without the password is visible.

Thanks to the community of users, Wiman is becoming the largest WiFi database worldwide with over 50.000.000 hotspots, so you can surf the Internet for free anywhere in the world.

Wiman was awarded by Google as one of the 18 most beautiful Apps of 2015 and it was included in the “Best-In-Class Android Design” section.

------------------------

INSTANT WIFI ACCESS

Get automatically connected to millions of free WiFi all around the world and to WiFi shared by Wiman users.

SAFE WIFI SHARING

Wiman users will be able to connect to your WiFi without your password being visible and you can keep track of the usage stats. You can lock your shared WiFi again at any time.

A BRAND NEW WIFI MANAGER

It works like your system WiFi Manager, but with superpowers! It gives you full control over WiFi: you can mark a WiFi as your favorite, get notified when you are connected and keep your device from auto-connecting to specific WiFi.

It also classifies and suggests WiFi nearby and shows you the blue keys to access the shared WiFi.

OFFLINE WIFI MAPS

Download WiFi maps of cities to avoid data roaming charges and find out where you can go online for free.

It also works with offline maps of open WiFi, so you can surf for free in your city or abroad.

HOW TO FIND FREE WIFI HOTSPOTS WITH WIMAN

- Choose the city in which you are traveling, or the nearest free hotspots to you

- Scroll the map and find the open WiFi

- Thanks to the offline WiFi maps you can access the free hotspots maps even without an Internet connection

EARN POINTS

The more actions you perform in the App the more points you get! Win trophies and become the strongest among your friends!

AVAILABLE FOR ANDROID WEAR

Take a WiFi speedtest and discover hotspots that really work.

Try it directly on your wrist, wherever you are!

------------------------

ADVANTAGES

★ Unlimited offline

WiFi maps

★ Access to

free WiFi

in bars, hotels, cities, Countries and airports

★ Find the nearest

free WiFi

hotspots close to you wherever you are

★ Rating of

free WiFi

hotspots

★ Automatic access to

open WiFi

hotspots

★ Free shared access to Internet without the

WiFi password

. Passwords are protected for the privacy and security of those who share.

------------------------

This App is not about WiFi hacking: it has been developed to find the online and offline WiFi maps to surf the Internet for free everywhere. You can connect to WiFi wilfully shared by Wiman users in a safe way.

------------------------

Do you like Wiman? Follow us:

Facebook: facebook.com/wimanapp

Twitter: twitter.com/wimanme

Website: wiman.me/mobile

------------------------

Facebook Ads Policy: https://m.facebook.com/ads/ad_choices

Wiman is een wereldwijd WiFi-netwerk waarmee mensen zoals u om verbinding met het internet gratis en veilig delen hun wifi zonder het wachtwoord zichtbaar is.

Dankzij de gemeenschap van gebruikers, Wiman is steeds de grootste WiFi-database wereldwijd met meer dan 50.000.000 hotspots, zodat u het internet gratis overal in de wereld kunnen surfen.

Wiman werd toegekend door Google als een van de 18 mooiste apps van 2015 en werd opgenomen in de sectie "Best-in-Class Android Design".

------------------------

INSTANT WIFI TOEGANG

Get automatisch verbonden met miljoenen gratis WiFi over de hele wereld en voor WiFi gedeeld door Wiman gebruikers.

SAFE WIFI DELEN

Wiman gebruikers in staat om verbinding te maken met uw WiFi-zonder uw wachtwoord zichtbaar zal zijn en kunt u bijhouden van het gebruik stats te houden. U kunt uw gedeelde WiFi weer op slot te allen tijde.

A BRAND NEW WIFI MANAGER

Het werkt als uw systeem WiFi Manager, maar met superkrachten! Het geeft je volledige controle over WiFi: u kunt een WiFi markeren als uw favoriete, een melding wanneer u bent aangesloten en houd uw apparaat automatisch verbinding maakt met specifieke WiFi.

Het classificeert ook en stelt WiFi in de buurt en laat u de blauwe toetsen om toegang te krijgen tot de gedeelde WiFi.

OFFLINE WIFI KAARTEN

Download WiFi kaarten van steden om data roaming kosten te vermijden en uit te vinden waar u online kunt gaan voor gratis.

Het werkt ook met offline kaarten open WiFi, zodat u kunt surfen gratis in uw stad of in het buitenland.

Hoe vind je om gratis WiFi-hotspots MET WIMAN

- Kies de stad waar je op reis bent, of het dichtstbijzijnde gratis hotspots aan u

- Blader door de kaart en vind de open WiFi

- Dankzij de WiFi offline kaarten kunt u de gratis hotspots in kaart, zelfs zonder internetverbinding

verdien punten

Hoe meer acties die u uitvoert in de App hoe meer punten je krijgt! Win trofeeën en word de sterkste onder uw vrienden!

beschikbaar voor Android WEAR

Neem een ​​WiFi speedtest en ontdek hotspots die echt werken.

Probeer het direct op je pols, waar u ook bent!

------------------------

VOORDELEN

★ Onbeperkt offline

WiFi kaarten

★ Toegang tot

gratis Wi-Fi in bars, hotels, steden, landen en luchthavens

★ vind het dichtstbijzijnde

gratis Wi-Fi hotspots dicht bij je waar je ook bent

★ Rating van

gratis Wi-Fi hotspots

★ Automatische toegang tot

open WiFi hotspots

★ Gratis gedeelde toegang tot internet zonder de

WiFi wachtwoord . Wachtwoorden worden beschermd voor de privacy en veiligheid van degenen die te delen.

------------------------

Deze App is niet over WiFi hacken: het is ontwikkeld om de online en offline WiFi kaarten te vinden op het internet overal gratis surfen. U kunt verbinding maken met WiFi moedwillig gedeeld door Wiman gebruikers op een veilige manier.

------------------------

Hou je van Wiman? Volg ons:

Facebook: facebook.com/wimanapp

Twitter: twitter.com/wimanme

Website: wiman.me/mobile

------------------------

Facebook Ads Beleid: https://m.facebook.com/ads/ad_choices