Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
F04 WatchFace for Moto 360

F04 WatchFace for Moto 360

Smartwatch Bureaux

Reviews: 116 | Score: 4 | Price: € 1,00
Install

Custom watch face for Moto 360 / Moto 360 2nd generation

Features

- awesome designer's 'WEATHER MASTER PRO' watch face for you.

- show wear's battery level (0%-100%)

- show phone's battery level (0%-100%)

- show weather forecast

weather forecast information from now to future three hours

weather of tomorrow

- show moon phase

- 7 LED Colors for Interactive Mode (Color drawing mode)

- 7 Drawing Colors for Ambient Mode (Color filter)

More watch faces

- Visit our exclusive watchface collection for Android Wear on the Play Store

http://goo.gl/aEm45T

How to change SETTINGS

- Tap 'Android Wear' icon to wake up the app on your phone.

- You can find this WatchFace's icon on there.

- Tap this WatchFace's icon and you can wake up the setting screen of this.

weather

- show temperature (°F or °C)

- show wind speed

- show wind direction

- show humidity (0%-100%)

- show atmospheric pressure(aka barometer) (inch HG or hPa)

Sunrise and Sunset event monitor

- show the time of sunrise and sunset

- show countdown for sunrise and sunset

When daytime, count down for sunset

When night, count down for sunrise

Moon phase graph

- show current moon phase

For Android 6.0(and higher) phone users

Need to do following setup procedure after installation.

http://androidwearface.com/for_android6_users/

Installation

It will be installed on your watch automatically from your phone paired with your watch after a short time and please wait.

After installation,you can choose the watch face from the setting menu.

Or just long tap on the current watch face screen,so watch face selector screen will open.

Weather Feature

Option to set your location

- Automatically set your location by using location provider.(Low battery consumption)

- You can set your location manually.(No battery consumption)

Keep your phone's connection to wear to display weather.

Needs PERMISSIONS

It needs following permissions.

- INTERNET (Download weather information)

- FINE_LOCATION (Specify your location automatically)

Please Note

* F04 WATCHFACE MAKES NO GUARANTEE OF VALIDITY OF WEATHER.

* Please note that technical specifications are subject to change without notice.

Settings:Support color mode changing

- Auto switch Color mode and Black-and-White mode (when dimmed)

- Always Black and White mode

Settings:Support Black-and-White mode's color change

- You can select Black-and-White mode color from among seven colors.

Select 'Color filter at the time of the Black-and-White mode' on the setup screen.

Settings:Digits color(Non Black-and-White mode)

- You can select digits color from among three colors.

Settings:Temperature Unit

- °F (Fahrenheit)

- °C (Celsius)

Settings:Wind Speed Unit

- mph (miles per hour)

- m/s (meters per sec)

- km/h (kilometer per hour)

Settings:Color filter for Ambient mode

(You can find 'Color filter at the time of the Black-and-White mdoe' in the settings menu)

- Default

- Blue

- Red

- Magenta

- Green

- Cyan

- Yellow

* Tap the watchface icon on your PHONE to setup.

Please note

- If you don't like this model please cancel your order in 15 minutes. And try another watch face.

More watch faces

- Visit our exclusive watchface collection for Android Wear on the Play Store

http://goo.gl/RITByg

*Smartphone and Moto 360 (Android Wear) must be paired before you use it.

[NOTICE]

If you have a question,plsease contact our email address in English.

Custom wijzerplaat voor Moto 360 / Moto 360 2e generatie

Eigenschappen

- Geweldige ontwerper 'WEER MASTER PRO' wijzerplaat voor jou.

- Toon slijtage van de batterij niveau (0% -100%)

- Toon telefoon batterijniveau (0% -100%)

- Toon weersvoorspelling

  weersvoorspelling informatie vanaf nu naar de toekomst drie uur

  weerbericht van morgen

- Toon maanfase

- 7 LED kleuren voor Interactive Mode (Color drawing mode)

- 7 Drawing Kleuren voor Ambient Mode (Color filter)

Meer horloge staat

- Bezoek onze exclusieve wijzerplaat collectie voor Android Wear op de Play Store

http://goo.gl/aEm45T

Hoe om te veranderen Instellingen

- 'Android Wear' icoon Tik op om wakker te worden van de app op je telefoon.

- U kunt het pictogram van deze wijzerplaat vinden op daar.

- Tik op het pictogram van de wijzerplaat en je kunt wakker het instellingenscherm van dit.

weer

- Toon (° F of ° C)

- Toon windsnelheid

- Toon windrichting

- Toon luchtvochtigheid (0% -100%)

- Tonen atmosferische druk (aka barometer) (inch HG of hPa)

zonsopgang en zonsondergang evenement controleren

- Geven de tijd van de zonsopgang en zonsondergang

- Toon countdown voor zonsopgang en zonsondergang

  Wanneer overdag, aftellen voor de zonsondergang

  Toen de nacht, aftellen voor de zonsopgang

maanfase grafiek

- Toon huidige maanfase

Voor Android 6.0 (en hoger) telefoon gebruikers

Hoeft te doen volgende installatieprocedure na de installatie.

http://androidwearface.com/for_android6_users/

installatie

Het zal op uw horloge worden automatisch geïnstalleerd vanaf uw telefoon gekoppeld aan uw horloge na een korte tijd en geduld aub.

Na de installatie kunt u kiezen voor de wijzerplaat van het instellingenmenu.

Of gewoon tik lang aan de huidige wijzerplaat scherm, dus kijk gezicht selector scherm wordt geopend.

Weer Feature

Optie om uw locatie in te stellen

- Automatisch ingesteld uw locatie met behulp van locatie provider (Laag batterijverbruik).

- U kunt uw locatie handmatig instellen (geen batterij verbruik).

Houd van uw telefoon te dragen om weer te geven.

Needs PERMISSIONS

Het moet volgende machtigingen.

- INTERNET (Download weerinformatie)

- FINE_LOCATION (Geef uw locatie automatisch)

Houd er rekening mee dat

* F04 wijzerplaat DOET GEEN GARANTIE VAN GELDIGHEID VAN WEER.

* Houd er rekening mee dat de technische specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Instellingen: Ondersteuning kleur omschakelknop

- Auto-schakelaar Color modus en de Black-and-White-modus (bij gedimd)

- Altijd Black and White-modus

Instellingen: Ondersteuning Zwart-wit modus kleurverandering

- U kunt een zwart-wit-modus kleur te kiezen uit zeven kleuren kiezen.

Selecteer 'Color Filter op het moment van de Black-and-White mode' op het installatiescherm.

Instellingen: Cijfers kleur (niet zwart-wit modus)

- U kunt de cijfers kleur te kiezen uit drie kleuren kiezen.

Instellingen: Temperatuur Unit

- ° F (Fahrenheit)

- ° C (Celsius)

Instellingen: Wind Speed ​​Unit

- Mph (mijl per uur)

- M / s (meter per seconde)

- Km / h (kilometer per uur)

Instellingen: Kleur filter voor Ambient-modus

(U vindt 'Color Filter op het moment van de Black-and-White mdoe' in het menu Instellingen)

- Standaard

- Blauw

- Red

- Magenta

- Groen

- Cyan

- Geel

* Tik op de wijzerplaat-pictogram op uw telefoon te installeren.

Let op:

- Als je niet van dit model kunt u uw bestelling te annuleren in 15 minuten. En probeer een andere wijzerplaat.

Meer horloge staat

- Bezoek onze exclusieve wijzerplaat collectie voor Android Wear op de Play Store

http://goo.gl/RITByg

* Smartphone en Moto 360 (Android Wear) moet worden gekoppeld voordat u hem gebruikt.

[LET OP]

Als je een vraag hebt, plsease contact op met onze e-mail adres in het Engels.