Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Evernote for Android Wear

Evernote for Android Wear

Evernote Corporation

Reviews: 10009 | Score: 4 | Price: Free
Install

"Use Evernote as the place you put everything … Don’t ask yourself which device it’s on—it’s in Evernote" – The New York Time

“When it comes to taking all manner of notes and getting work done, Evernote is an indispensable tool.” – PC Mag

--

Evernote for Android Wear puts notes and checklists at your fingertips while your phone stays in your pocket. Use it together with Evernote for Android tor make your notes accessible at a glance whenever you need them.

*KEY FEATURES*

• Create a note with simple voice commands

• View a note on your phone, lock the screen and that note appears on your watch

• Check off to-dos by tapping your watch, and add new to-dos by speaking the to-do name

• Find notes by speaking the text you are looking for

• Find notes you created nearby, and notes you looked at recently

• See relevant notes and content appear on your watch whenever you have a calendar event

• For recurring meetings, see notes created during prior meeting

---

Also available from Evernote:

EVERNOTE PLUS - More space. More freedom.

• 1 GB of new uploads each month

• Access your notes and notebooks offline

• Save emails to Evernote

• Add a passcode lock to your mobile app

$2.99 monthly, $24.99 annually

EVERNOTE PREMIUM - The ultimate workspace.

• 10 GB of new uploads each month

• Access your notes and notebooks offline

• Save emails to Evernote

• Add a passcode lock to your mobile app

• Turn notes into presentations with Presentation Mode

• Search inside Office docs and attachments

• Annotate PDFs

$5.99 monthly, $49.99 annually

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase.

"Gebruik Evernote als de plaats waar u alles te zetten ... Vraag je niet welk apparaat het op, het is in Evernote" - The New York Time

"Als het gaat om het nemen van allerlei aantekeningen en het krijgen van werk, Evernote is een onmisbaar instrument." - PC Mag

-

Evernote voor Android Wear zet notities en checklists bij de hand, terwijl je telefoon blijft in uw zak. Gebruik deze samen met Evernote voor Android Tor uw nota's toegankelijk te maken in een oogopslag wanneer je ze nodig hebt.

* HOOFDKENMERKEN *

• Maak een notitie met eenvoudige spraakopdrachten

• Bekijk een briefje op je telefoon, sluit het scherm en die notitie verschijnt op uw horloge

• Controleer off to-dos door uw horloge te tikken, en het toevoegen van nieuwe to-dos door te spreken de naam to-do

• Zoek nota's door de tekst die u op zoek bent voor het spreken

• Zoek noten die u in de buurt gemaakt, en merkt u gekeken naar recent

• Zie relevante toelichtingen en de inhoud op uw horloge wanneer u een agenda-event

• Voor terugkerende vergaderingen, zie opmerkingen gemaakt tijdens de voorafgaande vergadering

---

Ook verkrijgbaar bij Evernote:

EVERNOTE PLUS - Meer ruimte. Meer vrijheid.

• 1 GB aan nieuwe uploads per maand

• Toegang tot uw notities en notebooks offline

• Bewaar e-mails naar Evernote

• Voeg een codeslot op uw mobiele app

$ 2,99 per maand, $ 24,99 per jaar

EVERNOTE PREMIUM - Het ultieme werkruimte.

• 10 GB aan nieuwe uploads per maand

• Toegang tot uw notities en notebooks offline

• Bewaar e-mails naar Evernote

• Voeg een codeslot op uw mobiele app

• Zet merkt in presentaties met Presentation Mode

• Zoek in Office-documenten en bijlagen

• Annoteren PDF's

$ 5,99 per maand, $ 49,99 per jaar

Prijs kan variëren per locatie. Abonnementen worden gebracht op uw creditcard via uw Google-account. Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij geannuleerd ten minste 24 uur voor het einde van de lopende periode. Je zal niet in staat zijn om het abonnement eenmaal geactiveerd te annuleren. Bewerk je instellingen in Accountinstellingen na aankoop.