Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
BBC News

BBC News

Media Applications Technologies for the BBC

Reviews: 90984 | Score: 3 | Price: Free
Install

Get the latest breaking news from the BBC and our global network of journalists.

The app also offers the BBC News Channel streamed live, social features and personalisation so you can re-order the news categories to suit your interests.

Key features:

Top Stories

brings you the latest, breaking news from our trusted global network of journalists.

My News

is a newly introduced feature allowing you to personalise your news offering.

Add topics wherever you see the + icon for a quick route straight to the stories you care about.

Stories from topics you add will appear in your

personalised My News feed

. Here you can

order stories by topic or time

, and use the

Manage Topics

screen to stay on top of the news of the day.

Find content fast

The app can suggest topics based on your location, stories you’ve recently viewed and what’s in the news now.

And you can quickly find topics that interest you using the

Topic Search

. Choose from the familiar list of BBC News indexes such as Politics, Business, Entertainment and Health or search for your own subjects of interest whether they’re people, places, things or themes

More of the news you care about

We now offer a fuller selection of stories from the newsroom, including:

-

Most Read

and

Most Watched

. Keep on top of popular stories across the BBC, regularly updated throughout the day

-

Live BBC News channel

, up-to-the-minute reports available 24-hours a day

- Read the best journalism from

BBC correspondents

- Access to our full range of

video and audio

-

Photo galleries

and

full-screen images

Other features:

-

Push notifications

for breaking news stories

- Video over 3G and wifi

- Improved

offline experience

. Download the latest stories when you have a signal and then read them at your leisure

- Settings to allow the app to automatically

update in the background

-

Share stories

to your social networks, or email/SMS to a friend

-

Home screen widgets

. Configurable to reflect your choice of topics, resizable to suit your screen layout and stylable to view as a stack or list widget

-

Font controls

to increase or decrease the story text size to suit you

-

Related stories, related topics

. Go deeper into a storyline with suggestions for further reading and viewing and a range of topics related to each story

If you choose to receive push notifications, a unique identifier relating to your device will be stored by ProcessOne on behalf of the BBC to provide you with the service.

No other personal data relating to you (such as a username or email address) is processed. The BBC will keep your information secure and not share it with anyone else in accordance with the BBC’s Privacy and Cookies Policy, available at http://www.bbc.co.uk/privacy/

You can choose to unsubscribe from push notifications in the app’s settings screen.

Permissions

- INTERNET: Used to get the latest news content from the BBC

- ACCESS_NETWORK_STATE: Used to determine whether you are on 3G or Wifi to deliver the best quality content

- WAKE_LOCK: Used if you enable background updates in settings

- GET_ACCOUNTS: Used to determine if your device is capable of receiving Push messages

- C2D_RECEIVE/C2D_MESSAGE: Used to receive Push messages if you opt in

- ACCESS_COARSE_LOCATION: Allows the app to suggest news based on your location (Android 4.0 and above)

- READ_SYNC_SETTINGS/WRITE_SYNC_SETTINGS/AUTHENTICATE_ACCOUNTS: Used for managing background updates to get the latest news content from the BBC (Android 4.0 and above)

Haal het laatste nieuws van de BBC en ons wereldwijde netwerk van journalisten.

De app biedt ook de BBC News Channel live gestreamd, sociale functies en personalisatie, zodat u kunt opnieuw bestellen het nieuws categorieën op uw interesses passen.

Belangrijkste kenmerken:

Top Stories brengt u de laatste, het laatste nieuws van onze vertrouwde wereldwijde netwerk van journalisten.

Mijn nieuws is een nieuw geïntroduceerde functie zodat u uw nieuws aanbod personaliseren.

Onderwerpen waar u het + icoon voor een snelle route rechtstreeks naar de verhalen die je zorg over toevoegen.

Verhalen van onderwerpen die u toevoegt zal verschijnen in uw

gepersonaliseerde My News feed . Hier kunt u

Om verhalen op onderwerp of tijd en gebruik de

Beheer Onderwerpen scherm op de hoogte blijven van het nieuws van de dag.

zoeken Inhoud snel

De app kan onderwerpen voorstellen op basis van je locatie, verhalen die je onlangs hebt bekeken en wat er in het nieuws nu.

En u kunt snel vinden onderwerpen die je interesseren met de

Onderwerp Zoeken . U kunt kiezen uit de bekende lijst van BBC News indexen, zoals politiek, het bedrijfsleven, entertainment en gezondheid of zoeken naar je eigen onderwerpen die van belang of ze mensen, plaatsen, dingen of thema's

Meer van het nieuws dat u de zorg over

Wij bieden nu een nadere selectie van verhalen uit de newsroom, waaronder:

-

Meest gelezen en

Meest bekeken . Houden op de top van de populaire verhalen over de BBC, regelmatig aan te passen gedurende de dag

-

Live BBC News kanaal , up-to-the-minute rapporten 24 uur per dag

- Lees de beste journalistiek uit

BBC correspondenten

- Toegang tot ons volledige assortiment

video en audio

-

Fotogalerie en

full-screen beelden

Andere kenmerken:

-

Push notificaties voor breaking news verhalen

- Video via 3G en wifi

- Verbeterde

offline ervaring . Download de nieuwste verhalen als je een signaal en dan ze te lezen op uw gemak

- Instellingen om de app automatisch

-update op de achtergrond

-

Delen verhalen om uw sociale netwerken of e-mail / sms naar een vriend

-

startscherm widgets . Configureerbaar om uw keuze van de onderwerpen weerspiegelen, resizable om uw scherm lay-out passen en stylable te zien als een stapel of lijst widget

-

Font controles te verhogen of verlagen van het verhaal tekstgrootte die bij u past

-

Verwante verhalen, gerelateerde onderwerpen . Gaan dieper in een verhaallijn met suggesties voor verder lezen en bekijken en een scala van onderwerpen die verband houden met elk verhaal

Als u ervoor kiest om push-notificaties te ontvangen, zal een unieke identificatie in verband met het apparaat worden opgeslagen door ProcessOne namens de BBC om u te voorzien van de service.

Geen enkele andere persoonlijke gegevens met betrekking tot u (zoals een gebruikersnaam of e-mailadres) wordt verwerkt. De BBC zal uw gegevens veilig te houden en niet delen met iemand anders in overeenstemming met de BBC Privacy en Cookies Policy, beschikbaar op http://www.bbc.co.uk/privacy/

U kunt kiezen uit te schrijven voor push-meldingen in het scherm van de app-instellingen.

Rechten

- INTERNET: wordt gebruikt om het laatste nieuws inhoud van de BBC te krijgen

- ACCESS_NETWORK_STATE: wordt gebruikt om te bepalen of u bent op 3G of Wifi om de beste kwaliteit content te leveren

- WAKE_LOCK: Tweedehands als je achtergrond updates in de instellingen mogelijk te maken

- GET_ACCOUNTS: wordt gebruikt om te bepalen of uw apparaat kan ontvangen pushberichten

- C2D_RECEIVE / C2D_MESSAGE: Gebruikt om Push berichten ontvangen als u zich aanmeldt

- ACCESS_COARSE_LOCATION: Hiermee kan de app te suggereren nieuws op basis van je locatie (Android 4.0 en hoger)

- READ_SYNC_SETTINGS / WRITE_SYNC_SETTINGS / AUTHENTICATE_ACCOUNTS: Gebruikt voor het beheer van de achtergrond updates van het laatste nieuws inhoud van de BBC (Android 4.0 en hoger) te krijgen