Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
BBC News

BBC News

BBC Worldwide (Ltd)

Reviews: 234466 | Score: 4 | Price: Free
Install

The BBC News app has been completely redesigned with a fresh look and feel to bring you more content, greater personalisation and better overall performance. So you can get more of the news that matters to you.

Key features:

Top Stories brings you the latest, breaking news from our trusted global network of journalists.

My News is a newly introduced feature allowing you to personalise your news offering.

Add topics wherever you see the + icon for a quick route straight to the stories you care about.

Stories from topics you add will appear in your personalised My News feed. Here you can order stories by topic or time, and use the Manage Topics screen to stay on top of the news of the day.

You can also switch the My News by Topic screen to a more traditional carousel view from the Settings screen.

Find content fast

The app can suggest topics based on stories you’ve recently viewed and what’s in the news now.

And you can quickly find topics that interest you using the Topic Search. Choose from the familiar list of BBC News indexes such as Business, Technology, Entertainment and Health, or search for your own subjects of interest, whether they’re people, places, things or themes.

More of the news you care about

We now offer a fuller selection of stories from the newsroom, including:

- Most Read and Most Watched. Keep on top of popular stories across the BBC, regularly updated throughout the day

- Live BBC World Service Radio. Expertise and insight from our journalists available 24-hours a day and ready to listen to in the background as you browse

- Read the best journalism from BBC correspondents

- Access to our full range of video and audio

- Photo galleries and full-screen images

Other features:

- Push notifications for breaking news stories

- Video over cellular and wifi

- Improved offline experience. Download the latest stories when you have a signal and then read them at your leisure

- Viewing modes. See more stories per index by choosing ‘Compact layout’ from the Settings screen

- Settings to allow the app to automatically update in the background

- Share stories to your social networks, or email/SMS to a friend

- Support for dynamic text. The app will respect the font size in your device settings so you can increase or decrease the story text size as suits your preference

- Related stories, related topics. Go deeper into a storyline with suggestions for further reading and viewing and a range of topics related to each story

If you choose to receive push notifications, a unique identifier relating to your device will be stored by ProcessOne on behalf of the BBC to provide you with the service.

No other personal data relating to you (such as a username or email address) is processed. The BBC will keep your information secure and not share it with anyone else in accordance with the BBC’s Privacy and Cookies Policy, available at http://www.bbc.com/privacy/

You can choose to unsubscribe from push notifications from your device’s Notifications screen: locate the BBC News app icon from the list and turn off ‘Allow Notifications’.

De BBC News app is helemaal opnieuw ontworpen met een frisse look en feel om u meer inhoud, meer personalisatie en betere prestaties te brengen. Zo kunt u meer van het nieuws dat van belang is voor je krijgt.

Belangrijkste kenmerken:

Top Stories brengt u de laatste, het laatste nieuws van onze vertrouwde wereldwijde netwerk van journalisten.

Mijn Nieuws is een nieuw geïntroduceerde functie zodat u uw nieuws aanbod personaliseren.

Onderwerpen waar u het + icoon voor een snelle route rechtstreeks naar de verhalen die je zorg over toevoegen.

Verhalen van onderwerpen die u toevoegt zal verschijnen in uw persoonlijke My News feed. Hier kunt u verhalen op onderwerp of tijd te bestellen, en gebruik het scherm beheren Topics op de hoogte blijven van het nieuws van de dag.

U kunt ook overschakelen van de My Nieuws op onderwerp scherm om een ​​meer traditionele carrousel uitzicht vanaf het scherm Instellingen.

 

Vind mijn inhoud snel

De app kan onderwerpen gebaseerd op verhalen die je onlangs hebt bekeken en wat er in het nieuws nu suggereren.

En u kunt snel vinden onderwerpen die u interesseren via de Topic Search. Kies uit de bekende lijst van BBC News indexen, zoals Business, Technology, Entertainment en gezondheid, of zoek je eigen onderwerpen van belang, of ze nu mensen, plaatsen, dingen of thema's.

Meer van het nieuws dat u de zorg over

We bieden nu een vollediger selectie van verhalen uit de newsroom, waaronder:

- Meest gelezen en Meest bekeken. Houden op de top van de populaire verhalen over de BBC, regelmatig aan te passen gedurende de dag

- Live BBC World Service Radio. Expertise en inzicht van onze journalisten 24 uur per dag en klaar om te luisteren op de achtergrond terwijl u surft

- Lees de beste journalistiek van BBC correspondenten

- Toegang tot ons volledige assortiment van audio en video

- Foto galerijen en full-screen beelden

Andere mogelijkheden:

- Push notificaties voor breaking news verhalen

- Video over mobiele en wifi

- Verbeterde offline ervaring. Download de nieuwste verhalen wanneer u een signaal en dan lees ze op uw gemak

- Viewing modes. Zie meer verhalen per index door te kiezen voor 'Compact lay-out' van het scherm Instellingen

- Instellingen om de app automatisch bijwerken op de achtergrond

- Deel verhalen om je sociale netwerken of e-mail / sms naar een vriend

- Ondersteuning voor dynamische tekst. De app zal de lettergrootte in uw apparaat instellingen te respecteren, zodat u kunt verhogen of verlagen van het verhaal tekstgrootte zoals past bij uw voorkeur

- Verwante verhalen, gerelateerde onderwerpen. Ga dieper in een verhaallijn met suggesties voor verder lezen en bekijken en een scala van onderwerpen die verband houden met elk verhaal

Als u ervoor kiest om push-notificaties te ontvangen, zal een unieke identificatie in verband met het apparaat worden opgeslagen door ProcessOne namens de BBC om u te voorzien van de service.

Geen enkele andere persoonlijke gegevens met betrekking tot u (zoals een gebruikersnaam of e-mailadres) wordt verwerkt. De BBC zal uw gegevens veilig te houden en niet delen met iemand anders in overeenstemming met de BBC Privacy en Cookies Policy, beschikbaar op http://www.bbc.com/privacy/

U kunt kiezen uit te schrijven voor push-notificaties van Notificaties scherm van uw apparaat: zoek de BBC News app icoon uit de lijst en schakel 'Sta Meldingen'.