Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
ABC News - US & World News

ABC News - US & World News

ABC News

Reviews: 16251 | Score: 4 | Price: Free
Install

Watch ABC News directly from your Android phone - Watch news clips from your favorite shows including Good Morning America, World News, Nightline, This Week and 20/20. Get breaking U.S. and world news or catch up with the latest stories in entertainment, politics, sports, health, technology, science and business:

- Watch streaming live coverage as news breaks

- Multi-task - Browse and read stories as videos stream

- Listen to ABC News Radio in the car or wherever you are - even when you are in other apps

- Get personalized alerts & a custom ‘News Inbox’ keep you from missing stories for the topics you care about

STREAMING NEWS - VIDEO CLIPS & ABC NEWS RADIO:

No Cable subscription - No problem! Get hassle free news, wherever and whenever you need it, no signup or service required! Our new Android ABC News app lets you stream news from anywhere, whether you have WiFi or just a 3G connection - No need to log in or have a cable subscription.

Not interested in reading the News? Watch local and national news clips, check out news slideshows or listen to ABC Radio!

NEWS ALERTS THAT YOU CONTROL:

The ABC News app lets you set up and control a personalized list of alerts, so that we can send you push notifications about the topics that interest you. You can tell us how often you want to get the push notifications, and when. No need to wade through a bunch of news that you don’t care about! We will help you find exactly the stories, articles and videos that you are interested in.

NEWS CATEGORIES INCLUDE:

-US News

-Politics

-Local Interest Stories

-International News

-Investigative Reporting

-Lifestyle & Entertainment News

-Health

-Financial Stories

-Technology News

-Sports Reporting

-Travel

SEARCHABLE MULTI-MEDIA NEWS OF ALL TYPES:

Read, watch or listen to news that you want to hear! The ABC News App lets you search to find exactly what you are looking for. You can search by keyword, show or topic. We also have sections for ‘Trending News’ ‘Top Stories’ and the ‘Daily Rewind’ which will show you a visual recap of the events of the day!

SAVE FAVORITES & SET ALERTS:

Want to skip straight to your favorite topics? Save stories and topics you like in your Favorites, and we will automatically add those stories as well as any follow-up news related to those stories. Your ABC News Favorites holds just the stories that you care about.

LOCAL NEWS STORIES BY GEOGRAPHY:

Watch local stories from ABC stations in Chicago, Fresno, Houston, Los Angeles, New York, Philadelphia, Raleigh & San Francisco.

SPORTS STORIES FROM ESPN:

Want to know when your favorite teams are playing or how they are doing? The ABC News app is all over it. We can store news stories and updates about domestic and international sports news & events directly in your bookmarks. We can even send you push-notifications about certain teams. Just customize your settings to tell us exactly what you want! We have NFL, NBA, NHL, tennis, golf and everything newsworthy in sports.

Kijk ABC News rechtstreeks vanaf je Android-telefoon - Kijk nieuws clips van uw favoriete programma's met inbegrip van Good Morning America, World News, Nightline, deze week en 20/20. Get het breken van het Amerikaanse en wereldnieuws of inhalen met de nieuwste verhalen in entertainment, politiek, sport, gezondheid, technologie, wetenschap en bedrijfsleven:

- Kijk streaming live-verslaggeving als nieuws pauzes

- Multi-tasking - Browse en lees verhalen video's streamen

- Luister naar ABC News Radio in de auto of waar u ook bent - zelfs als je in andere apps

- Ontvang gepersonaliseerde alerts en een aangepaste 'Nieuws Inbox' houden u van het missen van verhalen voor de onderwerpen die u belangrijk vindt

STREAMING NEWS - VIDEO CLIPS & ABC NEWS RADIO:

Geen kabelabonnement - Geen probleem! Krijg probleemloos nieuws, waar en wanneer u maar wilt, zonder registratie of dienst vereist! Onze nieuwe Android ABC News app kun je streamen nieuws van overal, of je WiFi of gewoon een 3G-verbinding - Geen behoefte om in te loggen of een kabelabonnement.

Niet geïnteresseerd in het lezen van het nieuws? Let op lokaal en nationaal nieuws clips, kijk op nieuws slideshows of luister naar ABC Radio!

News Alerts die u kunt bedienen:

De ABC News-app kunt u het opzetten en controleren van een gepersonaliseerde lijst met waarschuwingen, zodat we kunnen sturen duw je meldingen over de onderwerpen die u interesseren. U kunt ons vertellen hoe vaak u wilt dat de push-notificaties te krijgen, en wanneer. U hoeft niet te waden door een bos van nieuws dat u niet schelen! Wij zullen u helpen precies te vinden de verhalen, artikelen en video's die u geïnteresseerd bent.

NIEUWS categorieën omvatten:

-US News

-Politiek

-local Interest Stories

-Internationaal nieuws

-Investigative Reporting

-Lifestyle & Entertainment News

-Gezondheid

-Financiële Stories

-Technology Nieuws

-Sports Reporting

-Reizen

DOORZOEKBARE MULTI-MEDIA NIEUWS VAN ALLE types:

Lezen, kijken of luisteren naar het nieuws dat u wilt horen! De ABC News App kunt u zoeken om precies te vinden wat u zoekt. U kunt zoeken op trefwoord, tonen of onderwerp. We hebben ook secties voor 'Trending News' 'Top Stories' en de 'Daily Rewind', die u een visuele samenvatting van de gebeurtenissen van de dag zal laten zien!

SAVE Favorieten & SET ALARM:

Wilt u direct doorgaan naar uw favoriete onderwerpen? Bewaar verhalen en onderwerpen die u graag in uw favorieten, en we zullen automatisch die verhalen alsmede eventuele follow-up nieuws met betrekking tot die verhalen toe te voegen. Uw ABC News Favorieten houdt alleen de verhalen die u belangrijk vindt.

Lokaal nieuws verhalen van Aardrijkskunde:

Kijk lokale verhalen van ABC stations in Chicago, Fresno, Houston, Los Angeles, New York, Philadelphia, Raleigh en San Francisco.

SPORTS Verhalen van ESPN:

Wilt u weten wanneer uw favoriete teams spelen of hoe ze aan het doen zijn? De ABC News app is helemaal over het. We kunnen nieuwsverhalen en updates over de binnenlandse en internationale sportnieuws en evenementen direct in uw bookmarks op te slaan. We kunnen zelfs sturen u push-meldingen over bepaalde teams. Pas enkel uw instellingen naar ons precies vertellen wat je wilt! We hebben NFL, NBA, NHL, tennis, golf en alles wat nieuwswaardig in de sport.