Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Ассистент Дуся

Ассистент Дуся

UseYoVoice

Reviews: 32581 | Score: 4 | Price: Free
Install

Ассистент Дуся на русском языке - это не только голосовой помощник!

Благодаря Скриптам, Дуся умеет автоматически выполнять множество функций, даже не требуя от вас голосовых команд.

Скачивайте и создавайте новые функции в каталоге Скриптов. УЖЕ БОЛЕЕ 150 РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙ!

Это единственный виртуальный ассистент на русском языке, для которого можно создавать собственные функции любой сложности, а также публиковать их и скачивать в один клик!

*********************************

А еще вы можете управлять голосом прямо с вашего ПК - благодаря новому сервису ДУСЯ ONLINE

https://online.dusi.mobi

*********************************

Или даже отправлять команды текстом из TELEGRAM с любого устройства или компьютера!

Управляйте ассистентом с помощью красивого интерфейса или используя активации в фоне.

Дуся умеет активироваться:

- с помощью "Окей Google"

- голосом

- взмахом

- встряхиванием

- поднесением к уху

- автоматически на экране блокировки

- из нотификации

- с виджета, кнопки быстрого старта и кнопки гарнитуры

Это НЕ ЧАТ-БОТ! Хотя скрипт чат-бота уже давно создан.

Дуся не делает вид, что "общается" с вами. Она умеет учиться, спрашивая вас, что делать, если чего-то не поняла из вашей фразы. Внизу экрана вы увидите подсказки.

К вашим услугам множество функций:

Звонки, отправка СМС голосом, навигация, контакты, поиск транспорта, записки, поиск мест, ВКонтакте, домашний кинотеатр, умный дом, Google календарь, заметки, погода, переводчик, новости, ярлыки, калькулятор, интеграция с Tasker, управление настройками, возможность создания своих собственных функций и многие другие.

Дуся может работать с bluetooth гарнитурами. Но некоторые модели и связки могут не работать. Пробуйте использовать настройку "Использовать гарнитуру" в настройках активации.

Дуся также может озвучивать голосом уведомления от других программ. Включается в настройках - голосовые уведомления. Теперь когда вам приходит сообщение от любой программы - вы услышите его!

ВНИМАНИЕ!!! В ДАННОЙ ВЕРСИИ ЕСТЬ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД - 1 НЕДЕЛЯ! Некоторые функции ассистента доступны только в полной версии.

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ НА ФОРУМЕ - http://blog.dusi.mobi/forum/ - обращайтесь, если у вас что-то не работает.

!!!Перед использованием необходимо установить голосовой поиск Google и любой русский синтезатор речи!!!

Наш сайт - http://dusi.mobi

Самые свежие новости о проекте в нашем блоге http://blog.dusi.mobi

И в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/dusi_mobi

Смотрите наши видео на канале Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC63necdCFfx4rURqxSq_AqA/videos

Управляйте ассистентом удаленно - http://online.dusi.mobi

Assistent Darling in het Russisch - is niet alleen de stem assistent!

Door middel van scripts Darling automatisch kan uitvoeren vele functies, zelfs niet nodig om gesproken commando's.

Download en een nieuwe functie in het script directory te creëren. Meer dan 150 verschillende functies!

Het is de enige virtuele assistent in het Russisch, waarvoor u kunt uw eigen functies van enige complexiteit te creëren, evenals publiceren en te downloaden in een klik!

*********************************

En je kunt de stem direct bedienen vanaf je pc - dankzij een nieuwe service Darling ONLINE

https://online.dusi.mobi

*********************************

Of zelfs commando's te sturen naar de tekst van het telegram vanaf elk apparaat of computer!

Beheerder hulp gebruikende mooie interface of via de activatie op de achtergrond.

Darling kan worden geactiveerd:

 - Met "OK Google"

 - voice

 - flick

 - schudden

 - Om oor

 - Automatisch op het vergrendelingsscherm

 - Kennisgeving van

 - Een widget-knop Quick Start en headset-knop

Dit is niet een praatje-bot! Hoewel het script chat-bot is al lang vastgesteld.

Darling heeft niet de pretentie dat "spreekt" aan u. Ze is in staat om te leren, met de vraag wat je moet doen als er iets niet wordt begrepen uit uw zin. Onder het scherm vindt u een tooltip zien.

Het biedt vele mogelijkheden:

Gesprekken, het verzenden van SMS gesproken navigatie, contacten, zoeken naar transport, nota's, zoeksites, VKontakte, home theater, smart home, Google Agenda, Notities, Weer, vertaler, nieuws, markeringen, rekenmachine, integratie met Tasker's, instellingen management, de mogelijkheid te creëren een eigen structuur en vele anderen.

Darling kan werken met bluetooth headsets. Maar sommige modellen en ligamenten kan niet werken. Probeer het gebruik van de "Een headset gebruiken" om de instellingen te activeren.

Darling kan ook articuleren stem meldingen van andere programma's. Inbegrepen in de instellingen - gesproken berichten. Nu wanneer u een bericht ontvangt vanuit elke toepassing - u zult het horen!

LET OP !!! In deze versie IS PROEFPERIODE - 1 WEEK! Sommige functies assistent zijn alleen beschikbaar in de volledige versie.

ALLE PROBLEMEN OPGELOST FORUM - http://blog.dusi.mobi/forum/ - alsjeblieft, als je iets niet werkt hebben.

!!! Voor het gebruik, moet u de stem zoekresultaten van Google en alle Russische speech synthesizer installeren !!!

Onze site - http://dusi.mobi

Het laatste nieuws over het project in onze blog http://blog.dusi.mobi

En in onze groep VKontakte https://vk.com/dusi_mobi

Bekijk onze video's op Youtube kanaal - https://www.youtube.com/channel/UC63necdCFfx4rURqxSq_AqA/videos

Manage afstandsbediening - http://online.dusi.mobi