Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Led Clock Watch Face

Led Clock Watch Face

SeenApps

Reviews: 729 | Score: 3 | Price: Free
Install

A classic led clock watch face.

You can read hours and minutes as text while seconds are represented on the outer rim.

Ambient mode is achieved by lowering brightness and removing seconds dots.

Since Version 2.0: Led colors can be selected with the on-watch configuration (red,blue,green,yellow and white)

Since Version 2.3: Added proper 12h mode support based on your locale settings.

This watch face is inspired on the original Android App by Kaspar Metz, which is available on Google Play as "Studio Clock"

If you like our watches, we publish updates and previews at https://twitter.com/SeenApps

Een klassieke leiding klok wijzerplaat.

U kunt uren en minuten als tekst lezen terwijl seconden zijn vertegenwoordigd op de buitenste rand.

Ambient wordt bereikt door het verlagen van de helderheid en het verwijderen seconden stippen.

Sinds versie 2.0: Led kleuren kunnen worden geselecteerd met de on-horloge configuratie (rood, blauw, groen, geel en wit)

Sinds versie 2.3: Toegevoegd juiste 12h-modus ondersteuning op basis van uw landinstellingen.

Dit horloge is geïnspireerd op de originele Android App door Kaspar Metz, die beschikbaar zijn op Google Play als "Studio Clock" is

Als je van onze horloges, publiceren wij updates en previews op https://twitter.com/SeenApps