Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Dynamic Watch Face

Dynamic Watch Face

RichFace

Reviews: 683 | Score: 4 | Price: € 1,00
Install

★★★ Interactive Watch Face! for Android Wear 5 ★★★

Compatible with

• Motorola 360 (1st or 2nd gen)

• Huawei Watch

• LG Watch Urbane

• LG G Watch R

• TAG Heuer Connected

• Fossil Q Founder

• Sony Smartwatch

★★★ New tap features (Only for Android Wear 1.3!): ★★★

✔ Tap on every indicator

✔ Stopwatch

✔ Read unread messages and missed calls

✔ Shortcut to Google Maps

✔ Shortcut to Google Keep

✔ Shortcut to Alarm

★★★ Features: ★★★

✔ Background textures (plastic, metal, carbon, leather, wood)

✔ 3 watch hands

✔ 3 weather providers

✔ Animation

✔ Custom colors

✔ Missed calls

✔ Unread messages

✔ Hour, Date, Month

✔ Compass (Note! The compass sensor is disabled by default)

✔ Weather

✔ Daily step counter

✔ Watch and phone battery indicator

✔ 24 hour indicator

✔ Digital watch battery indicator

✔ Analog watch battery indicator

✔ Digital phone battery indicator

✔ Analog phone battery indicator

✔ Missed calls and unread messages in one indicator

★★★ Configuration: ★★★

✔ Choose colors

✔ NEW! Screen time configuration

✔ Change hour format

✔ Choose between all 10 indicators

✔ NEW in configuration: change information in 3 positions

✔ Enable/disable compass

✔ Enable/disable smooth seconds (reduces battery life)

✔ Weather update time

✔ Simple and full ambient mode

★★★ Tip ★★★

✔ Sometimes you need to wait longer for transfer to watch

✔ If the watch face is not shown on your watch after few minutes, to try re-sync or follow these steps:

1. Disconnect devices (watch and phone)

2. Uninstall the watch face

3. Restart watch and connect device again

4. Then finally install the watch face

★★★ NOTE: Compass won't work on Moto 2 gen due to lack of a magnetic sensor. ★★★

★★★ Compass calibration: ★★★

✔ Move the watch slowly, 5 seconds per full rotation is ok

✔ Rotate the watch three full cycles around the axis pointing upward

✔ Rotate the watch three full cycles around the axis pointing away from you

✔ Rotate the watch three full cycles around the axis pointing right

✔ The direction of rotation doesn't matter

★★★ To install: ★★★

1. After install run 'Resync app' on Android Wear App.

2. Long press your android wear watch and choose RichFace Dynamic as you watch face

Compatible with Moto360, LG G Watch R, LG Watch Urbane and soon for new Huawei watch

Best look and feel on round watches

★★★ Interactive Gezicht van het horloge! voor Android Wear 5 ★★★

compatibel met

• Motorola 360 (1e of 2e generatie)

• Huawei Horloge

• LG horloge Urbane

• LG G Horloge R

• TAG Heuer Connected

• Fossiele Q Oprichter

• Sony Smartwatch

 ★★★ Nieuwe tap functies (alleen voor Android 1.3 Wear!): ★★★

✔ Tik op elke indicator

✔ Stopwatch

✔ Lees ongelezen berichten en gemiste oproepen

✔ Snel naar Google Maps

✔ Snel naar Google Keep

✔ Snelkoppeling naar Alarm

 ★★★ Kenmerken: ★★★

✔ Achtergrond texturen (plastic, metaal, carbon, leder, hout)

✔ 3 wijzers

✔ 3 weer providers

✔ Animation

✔ Aangepaste kleuren

✔ Gemiste oproepen

✔ Ongelezen berichten

✔ Uur, datum, maand

✔ Kompas (Let op! Het kompas sensor is standaard uitgeschakeld)

✔ Weer

✔ Daily stappenteller

✔ Kijk en telefoon batterij-indicator

✔ 24 uur indicator

✔ Digitale horloge batterij-indicator

✔ Analoge horloge batterij-indicator

✔ Digitale telefoon batterij-indicator

✔ Analoge telefoon batterij-indicator

✔ Gemiste oproepen en ongelezen berichten in één indicator

 ★★★ Configuratie: ★★★

✔ Kies kleuren

✔ NIEUW! Screen time configuratie

✔ Verander uur formaat

✔ U kunt kiezen uit alle 10 indicatoren

✔ NEW in de configuratie: verandering informatie in 3 standen

✔ inschakelen / kompas uitschakelen

✔ Schakel / gladde seconden uit te schakelen (verkort de levensduur van de batterij)

✔ Weer updatetijd

✔ Eenvoudig en volledige ambient mode

 ★★★ Tip ★★★

✔ Soms moet je langer wachten voor de overdracht naar te kijken

✔ Als het horloge gezicht niet op uw horloge wordt getoond na enkele minuten, om te proberen opnieuw te synchroniseren of als volgt te werk:

1. Koppel apparaten (horloge en telefoon)

2. Verwijder de wijzerplaat

3. Start horloge en opnieuw te verbinden apparaat

4. Dan eindelijk installeren van de wijzerplaat

★★★ OPMERKING: kompas werkt niet op motor 2 gen door gebrek aan een magnetische sensor. ★★★

 ★★★ Kompas kalibratie: ★★★

✔ Beweeg het horloge langzaam, 5 seconden per volledige omwenteling is ok

✔ Draai het horloge drie volledige cycli rond de as naar boven gericht

✔ Draai het horloge drie volledige cycli om de as weg te wijzen van u

✔ Draai het horloge drie volledige cycli rond de as naar rechts

✔ De draairichting niet uit

 ★★★ Om te installeren: ★★★

1. Na het installeren run 'Resync app' op Android Wear App.

2. Druk lang op je Android-wear horloge en kies RichFace Dynamic zoals je gezicht kijken

Compatibel met Moto360, LG G Horloge R, LG Kijk Urbane en binnenkort voor nieuwe Huawei horloge

Beste look and feel op ronde horloges