Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Reviews: 2440 | Score: 4 | Price: Free
Install

"Vinnare av Guldmobilen 2015 - Sveriges bästa mobilbank"

Länsförsäkringars applikation för Android kan användas av både privatpersoner och företagare. Du loggar in och signerar betalningar och överföringar med Mobilt BankID eller säkerhetsdosa.

Meny och innehåll för privatpersoner:

Snabbsaldo och snabböverföring i mobil, surfplatta och Android Wear.

Meddelanden

- skicka och ta emot meddelanden direkt i appen

Månadskollen

- se dina största, mesta och flesta köp under månaden

- filtrera och sök transaktioner

Konton & kort

- se och hantera dina kort och kortköp

- hantera regionspärr av kort

- aktivera och beställ ersättningskort

- tillfälligt spärra kort

- ansluta till Swish samt skicka och ta emot pengar via mobilnumret

- öppna och hantera Länskonto, Fasträntekonto och sparkonto

Betala & överföra

- se saldo och transaktioner för dina konton

- överföra mellan konton


- betala till bank- och plusgiro samt skanna in OCR, belopp och mottagare

- betala och ändra dina e-fakturor

- se kommande betalningar, autogiro, överföringar och låneinbetalningar


- spara mottagare vid överföringar

Sparmål

- skapa egna sparmål

- öppna nya sparkonton

Fonder

- se och handla med fonder

- öppna aktiedepå

Aktier

- se och handla aktier och värdepapper inom din aktiedepå


ISK

- öppna investeringssparkonto (ISK)

- se och handla fonder, aktier och värdepapper inom ISK

Pension

- se ditt pensionssparande och värdebesked

- byta fonder och omfördela fonder i pensions- och kapitalförsäkring

- handla fonder, aktier och värdepapper inom IPS

Försäkring

- se dina försäkringar


- resekortet innehåller råd, kontaktuppgifter och hjälper dig hitta rekommenderade sjukhus via gps när du är utomlands

Lån

- se dina lån

- bind och förläng bolån

Innehåll för företagare:

- se saldo och transaktioner för företagets konton och söka per datum

- se kort och kortköp

- överföra mellan konton

- betala till bank- och plusgiro samt skanna in OCR-nummer, belopp och mottagare

- hantera löneutbetalningar

- se försäkringar

Kundservice från Länsförsäkringar:

- kontaktuppgifter till Länsförsäkringar

- råd och tips vid skada och resa

- aktuella bolåneräntor

Länsförsäkringar, LF, är 23 lokala bolag som samverkar:

Dalarnas Försäkringsbolag

Länsförsäkring Kronoberg

Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Blekinge

Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Länsförsäkringar Gotland

Länsförsäkringar Halland

Länsförsäkringar Jämtland

Länsförsäkringar Jönköping

Länsförsäkringar Kalmar län

Länsförsäkringar Norrbotten

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skaraborg

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Uppsala

Länsförsäkringar Värmland

Länsförsäkringar Västerbotten

Länsförsäkringar Västernorrland

Länsförsäkringar Östgöta

"Winner of the Gold Mobile 2015 - Sweden's best mobile banking"

Länsförsäkringar application for Android can be used by both individuals and business owners. You log in and signs the payments and transfers with Mobile BankID or security device.

Menu and content for individuals:

Quick availability and quick transfer of mobile, tablet and Android Wear.

Messages

- Send and receive messages directly in the app

Month Kollen

- See your biggest, most and most purchases during the month

- Filter and search transactions

Accounts & Cards

- View and manage your cards and card purchases

- Manage regional blocking of cards

- Activate and request replacement cards

- Temporarily block the card

- Connect to Swish and send and receive money via mobile phone number

- Open and manage Administrative Account, Fixed Interest Account and Savings Account

Pay & transfer

- See the balance and transactions on your accounts

- Transfer between accounts

- Pay to the bank and giro and scanning OCR, amounts and recipients

- Pay and change your e-invoices

- View upcoming payments, direct debits, transfers and loan payments

- Save recipients for transfers

saving target

- Create your own savings goals

- Open new savings accounts

funds

- See and act with mutual funds

- Open custody account

Shares

- See and trade stocks and securities in your custody account

ISK

- Open investment savings account (ISK)

- See and buy mutual funds, stocks and securities in ISK

Pension

- Make sure your retirement savings and value statements

- Change funds and reallocate funds in pension and endowment

- Buy funds, stocks and shares in IPS

Insurance

- Check your insurance

- Travel Card contains advice, contact information, and helps you find recommended hospital via GPS when you are abroad

Loan

- See your loans

- Connective and extend mortgages

Contents of business:

- Ensure balance and transactions for the company's accounts and search by date

- Make cards and card purchases

- Transfer between accounts

- Pay to the bank and giro and scanning OCR number, amounts and recipients

- Managing payroll

- See insurance

Customer Länsförsäkringar:

- Contact information for Länsförsäkringar

- Advice on damage and travel

- Current mortgage rates

Länsförsäkringar, LF, 23 are local companies that work together:

Dalarna Insurance

Länsförsäkringar Kronoberg

Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Blekinge

Länsförsäkringar Gavleborg

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar in Gothenburg and Bohuslän

Länsförsäkringar Gotland

Länsförsäkringar Halland

Länsförsäkringar Jämtland

Länsförsäkringar Jönköping

Länsförsäkringar Kalmar County

Länsförsäkringar Norrbotten

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skaraborg

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Uppsala

Länsförsäkringar Värmland

Länsförsäkringar Västerbotten

Länsförsäkringar Västernorrland

Länsförsäkringar Östgöta