Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
ICA Banken

ICA Banken

ICA Banken AB

Reviews: 1857 | Score: 4 | Price: Free
Install

I vår app kan du bland annat:

- Logga in med Mobilt BankID, Mobildosa eller Säkerhetsdosa och bankkort.

- Se snabbsaldo på ett utvalt konto utan att logga in. Fungerar även i Android Wear.

- Göra snabböverföringar med drag-och-släpp-funktion mellan egna konton på kontoöversikten.

- Betala enkelt pappersfakturor med OCR-scannern. Lägg till och hantera e-fakturamottagare.

- Skaffa och hantera Mobilt BankID och Swish.

- Aktivera Mobildosan som ger möjlighet till extra snabb inloggning och e-handel utan kort och säkerhetsdosa.

- Se kontoöversikt, där du kan se dina reserverade belopp och kontohistorik.

- Hantera dina kort och göra inställningar på var i världen ditt kort ska gå att använda.

- Spärra ett borttappat kort eller beställa ett nytt kort om ditt nuvarande är trasigt.

- Se, köpa och sälja fonder.

- Se dina bolån och privatlån.

- Se dina försäkringar.

- Skicka säkra meddelanden till kundservice och få svar i appen.

- Skriva ut e-fakturor och kvittenser.

- Vi vill alltid bli bättre, ge oss feedback i vår Tyck till funktion under kundservice i menyn.

In our app, you can include:

- Login with Mobile BankID, mobile box or security box and bank cards.

- See Quick balance of a selected account without logging in. Also works in Android Wear.

- Make quick transfers with drag-and-drop functionality between their own accounts on the account statement.

- Pay easy paper invoices with OCR scanner. Add and manage e-invoice recipients.

- Obtain and manage Mobile BankID and Swish.

- Enable Mobile box that allows for extra fast login and e-commerce without cards and security token.

- View account summary, which you can see your reserved amounts and account history.

- Manage your cards and make settings on where in the world your cards should be used.

- Blocking a lost card or order a new card if your current one is broken.

- See, buy and sell mutual funds.

- See your mortgages and personal loans.

- Make sure your insurance.

- Send secure messages to customer service and receive a reply in the app.

- Printing e-invoices and receipts.

- We always want to get better, give us your feedback in our Enjoy the feature for customer service in the menu.