Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Appie van Albert Heijn

Appie van Albert Heijn

Albert Heijn

Reviews: 14662 | Score: 4 | Price: Free
Install

Appie is je persoonlijke boodschappenhulp voor het onthouden, kiezen en doen van je dagelijkse boodschappen. Makkelijk boodschappen doen bij je eigen winkel, alles laten bezorgen of zelf ophalen bij een Pick Up Point? Met Appie kies je zelf hoe je boodschappen doet bij Albert Heijn.

Maak makkelijk een boodschappenlijst

- Gebruik de productenvinder, spraakherkenning, barcodescanner, of kies uit je eerdere aankopen.

- Bekijk alle Bonusaanbiedingen en zet ze direct op je boodschappenlijst.

- Kies uit 20.000 producten – net zoveel als in een AH XL winkel.

- Blader door duizenden recepten uit Allerhande en voeg de ingrediënten toe aan je lijstje.

- Log in met een Mijn ah.nl profiel en je lijst en bewaarde recepten zijn ook op andere apparaten beschikbaar.

Vind je boodschappen snel terug in de winkel. En ontdek het gemak van mobiel zelfscannen

- Sorteer het boodschappenlijstje op de looproute in je eigen AH winkel.

- Streep de boodschappen af terwijl je boodschappen doet.

- Scan zelf je boodschappen met je smartphone en reken af bij een betaalpaal. Mogelijk bij alle winkels met zelfscannen.

Bestel direct alles op je lijstje

- Zet je boodschappenlijstje om in een bestelling en laat de boodschappen bezorgen.

- Zelf ophalen kan ook, je bestelling staat dan op afspraak klaar bij een Albert Heijn Pick Up Point.

- Kies het tijdstip dat je het best uitkomt.

- Een bestelling aanpassen kan tot aan de dag voor de bezorging.

Appie is er om het je makkelijk te maken. Heb je ideeën over hoe het nog beter kan? In ‘Wat vind jij’ kun je suggesties doen en een beoordeling schrijven. Ook de Klantenservice is via Appie direct bereikbaar.

Met het downloaden van deze applicatie ga je akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Appie en de diensten die via Appie worden geleverd. Je kunt ze nalezen op

http://www.ah.nl/algemene-voorwaarden

. Op deze applicatie is het privacy- en cookiebeleid van toepassing dat je kunt nalezen op

http://www.ah.nl/privacy

.

Appie is een gratis service van Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam. Aan deze applicatie zijn geen abonnementskosten verbonden.

Appie is your personal shopping assistance for remembering, choosing and doing your daily shopping. Easy shopping at your store, all delivered or pick it up yourself at a Pick Up Point? With Appie you choose how you are shopping at the supermarket.

Make an easy shopping list

- Use the product finder, voice recognition, barcode scanner, or choose from your previous purchases.

- View all Bonus offers and put them directly on your shopping list.

- Choose from 20,000 products - as many as a AH XL store.

- Browse through thousands of recipes from Allerhande and add the ingredients to your list.

- Log in with my ah.nl profile and your list and saved recipes are also available on other devices.

Like right back shopping in the store. And discover the convenience of mobile self-scanning

- Sort the shopping list on the route in your own AH store.

- Stripe messages off while you are shopping.

- Scan your groceries yourself with your smartphone and take out a payment pole. Possible at all stores with self-scanning.

Order now everything on your list

- Put your grocery list into an order and have delivered the groceries.

- Self can also pick up, your order is then done by appointment at Albert Heijn Pick Up Point.

- Choose the time which suits you best.

- Modify an order can until the day before the delivery.

Appie is there to make it easy. Do you have ideas about how things can be improved? In "What do you think 'you can make suggestions and write a review. Customer is also directly accessible via Appie.

By downloading this application you agree to the terms and conditions of use apply to the Appie and services provided by Appie. You can read them on

http://www.ah.nl/algemene-voorwaarden

. This application is the privacy and cookie policy applies that you can read on

http://www.ah.nl/privacy

.

Appie is a free service of Albert Heijn BV, registered in Amsterdam Trade Registry under number 35012085, located at Provincialeweg 11 (1506 MA) Zaandam. This application are no subscription costs.