Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Wear Music Controller

Wear Music Controller

Barkside Apps

Reviews: 820 | Score: 3 | Price: Free
Install

Control your favourite mobile music player from your watch.

Provides more features and a smarter user-interface than the stock controller, and is compatible with more music players. It also features a brand-new music watch face.

This app works for a TRIAL period of 4 days, after which you must PURCHASE the LICENSE from within the mobile app.

A watch app, and supporting watch notifications enable you to perform these functions: Play/Pause, Previous, Next, Volume-Up, Volume-Down. The experimental Play... function allows you to play in any supported App, or start a Playlist.

There is also a choice of user interfaces: Sparse for use when running and walking; Compact for use otherwise. There is also a Voice Command option for use when driving or cycling, allowing you to speak commands to skip track, start a playlist, or decrease volume etc. For example, just say "OK Google; Start Music Controller", and then "Turn it up". The full-screen notification can be changed to a card from the phone settings.

HOW TO USE:

1) ENABLE NOTIFICATION LISTENING PERMISSION from phone.

2) Play music!

The watch app can be started manually, or by voice: "Ok Google, Start Music Controller" (note: using voice commands will stop your music temporarily!).

Song title and artist information is shown, where available. Album artwork is shown where available for users of KitKat and above, JB users only for music stored on mobile. Track progress information, plus other extended information such as BPM is shown where available.

This has been confirmed to work on Android stock music player, Google Music Player, Rocket Player, PlayerPro, SoundCloud (sometimes - best to use My Cloud Player), MediaMonkey, doubleTwist, Spotify, Music Unlimited, jetAudio, Audible, ChromaDoze, Shuttle, PowerAmp (album art only when phone screen is on), VLC, BBC iPlayer Radio, Sonos Controller, Podcast Republic, Podcast & Radio Addict, Pocket Casts. Other music players, audio-book players, white-noise generators etc may or may NOT work, so please check before purchasing the license. Some music players have their own notifications, which will show up alongside ones from this app (some can be muted from the Android Wear App). Sometimes a different media player may start up when playing from the watch if you have multiple players installed.

The stock Android Wear Music Card may show up as well, and CANNOT be dismissed/hidden. This is a limitation of Android Wear, not this app. This app attempts to place its card above the standard one for convenience, also by making the notification on-going/persistent. You can close the notification using the Close action button. DON'T use Block App - this will hide this app's notification indefinitely (until you enable again in Android Wear App).

This also works with Yatse XBMC remote control, so therefore may work with other remote control apps like Chromecast etc.

Advanced settings are available to tweak functionality to support more devices and apps. Tasker / Locale is also supported for actions such as starting the watch app or notification, or Play..., useful for when Bluetooth headphones/speakers are connected for example.

Square and round watches are both supported. Only Android Wear watches are supported. This app will NOT play music that is stored on your watch. Limited/no compatibility with Napster or Rhapsody.

Want to beta-test up-coming features? Please join the Google Plus group at https://plus.google.com/communities/107388315684528353093

If you have any feedback, or problems with this app, please click on Give Feedback in the app, or contact us at barkside.apps@gmail.com . This makes it easier for us to act on your feedback than if you leave a negative review. Alternatively, please see the FAQs at https://sites.google.com/site/barksideapps/wear-music-controller/faq

Bedien je favoriete mobiele muziekspeler van uw horloge.

Biedt meer functies en een slimmere user-interface dan het aandeel controller, en is compatibel met meer muziekspelers. Het beschikt ook over een gloednieuwe muziek wijzerplaat.

Deze app werkt voor een proefperiode van 4 dagen, waarna u de licentie moet aanschaffen vanuit de mobiele app.

Een horloge app, en het ondersteunen van horloge meldingen stellen u in staat om deze functies uit te voeren: Spelen / pauze, Vorige, Volgende, Volume-Up, Volume-Down. De experimentele Play ... functie kunt u spelen in elke ondersteunde App, of start een afspeellijst.

Er is ook een keuze van gebruikersinterfaces: ijle voor gebruik bij het uitvoeren en lopen; Compact gegevens voor andere doeleinden. Er is ook een Voice Command optie voor gebruik tijdens het rijden of fietsen, zodat u commando's spreken nummer overslaan, start een afspeellijst, of verlagen volume etc. Bijvoorbeeld, gewoon zeggen "OK Google; Start Music Controller", en dan "Turn it up ". De aanmelding full-screen kan worden gewijzigd om een ​​kaart uit de telefoon instellingen.

HOE TE GEBRUIKEN:

1) Laat berichten LUISTEREN TOESTEMMING van de telefoon.

2) Speel muziek!

Het horloge app kan handmatig worden gestart, of met de stem: "Ok Google, Start Music Controller" (let op: het gebruik van spraakopdrachten tijdelijk uw muziek te stoppen).

Song titel en artiest informatie wordt getoond, indien beschikbaar. Albumillustraties wordt weergegeven indien beschikbaar voor gebruikers van KitKat en hoger, JB gebruikers alleen voor de muziek die is opgeslagen op mobiele apparaten. Track voortgangsinformatie, plus andere uitgebreide informatie zoals BPM wordt getoond waar beschikbaar.

Dit is bevestigd te werken aan Android voorraad muziekspeler, Google Music-speler, Rocket-speler, PlayerPro, SoundCloud (soms - best aan mijn Cloud Player), MediaMonkey, doubleTwist, Spotify, Music Unlimited, JetAudio, Audible, ChromaDoze, naar het vliegveld, PowerAmp (albumhoezen alleen wanneer de telefoon scherm is ingeschakeld), VLC, BBC iPlayer Radio, Sonos Controller, Podcast Republiek, Podcast & Radio Addict, Pocket giet. Andere muziekspelers, audio-book-spelers, witte ruis generatoren etc kan wel of niet werken, dus controleer vóór de aankoop van de licentie. Sommige muziekspelers hebben hun eigen aanmeldingen, die zal verschijnen, naast die van deze app (sommige kunnen worden gedempt uit de Android Wear App). Soms is een andere mediaspeler kan starten bij het spelen van het horloge als u meerdere spelers geïnstalleerd.

De voorraad Android Wear Music Card kan verschijnen als goed, en kunnen niet worden ontslagen / verborgen. Dit is een beperking van Android Wear, niet deze app. Deze app probeert zijn kaart te plaatsen boven de norm één voor het gemak, ook door het maken van de melding aan de gang / persistent. U kunt de melding te sluiten met behulp van de Sluiten actieknop. Gebruik GEEN Block App - dit zal de kennisgeving van deze app voor onbepaalde tijd te verbergen (totdat je weer in te schakelen in Android Wear App).

Dit werkt ook met Yatse XBMC afstandsbediening, dus daarom kunnen werken met andere afstandsbediening apps zoals Chromecast etc.

Geavanceerde instellingen zijn beschikbaar om de functionaliteit te tweaken om meer apparaten en applicaties ondersteunen. Tasker / Locale wordt ook ondersteund voor acties zoals het starten van het horloge app of kennisgeving, of Play ..., handig voor als Bluetooth-hoofdtelefoon / luidsprekers zijn aangesloten bijvoorbeeld.

Vierkante en ronde horloges worden beide ondersteund. Alleen Android Wear horloges worden ondersteund. Deze app zal geen muziek die is opgeslagen op uw horloge af te spelen. Limited / geen compatibiliteit met Napster of Rhapsody.

Wil je beta-testen up-coming functies? Houdt u er rekening mee de Google Plus groep op https://plus.google.com/communities/107388315684528353093

Als u feedback, of problemen met deze app, klikt u op feedback te geven in de app, of neem contact met ons op via barkside.apps@gmail.com. Dit maakt het makkelijker voor ons om op te treden op uw feedback dan wanneer je een negatieve beoordeling achter te laten. Als alternatief, zie de veelgestelde vragen op https://sites.google.com/site/barksideapps/wear-music-controller/faq