Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Wear Camera Remote

Wear Camera Remote

Dheera Venkatraman

Reviews: 4441 | Score: 3 | Price: Free
Install

Remote control and view your cell phone camera using an Android Wear smartwatch!

For Android Wear users ONLY -- will not work on other types of watches.

By Dheera Venkatraman

http://dheera.net/

Source code: https://github.com/dheera/android-wearcamera

Mount your cell phone on something and use it to take better selfies, group shots, watch a live stream of your kitchen pot, cat, or anything else as long as you have Bluetooth range.

Touch the watch face to take a picture. Swipe right to close. Swipe left for options including switching cameras, flash control, and self timer. More features to come soon, but feel free to fork and hack at the code yourself and share your contributions as this is an open source project.

--------

This program is free software: you can redistribute it and/or modify

it under the terms of the GNU General Public License as published by

the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or

(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the

GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License

along with this program. If not, see .

Afstandsbediening en bekijk uw mobiele telefoon camera met behulp van een Android-Wear SmartWatch!

Voor Android Wear gebruikers ONLY - zal niet werken op andere soorten horloges.

Door Dheera Venkatraman

http://dheera.net/

Broncode: https://github.com/dheera/android-wearcamera

Bevestig uw mobiele telefoon op iets en gebruik deze om beter selfies, groepsfoto's te nemen, kijken naar een live stream van uw keuken pot, kat, of iets anders, zolang je Bluetooth-bereik.

Raak de wijzerplaat om een ​​foto te maken. Veeg naar rechts om te sluiten. Veeg naar links voor opties zoals het overschakelen camera's, flash-controle, en de zelfontspanner. Meer functies om snel komen, maar voel je vrij om vork en hacken op de code zelf en deel uw bijdragen als deze is een open source project.

--------

Dit programma is vrije software: u kunt het verspreiden en / of aan te passen

het onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door

de Free Software Foundation, onder versie 3 van de Licentie, of

(Naar uw keuze) enige latere versie.

Dit programma wordt gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn,

maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van

Verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Zie het

GNU General Public License voor meer details.

U moet een kopie van de GNU General Public License hebben ontvangen

samen met dit programma. Zo niet, zie .