Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Treinert - Trein Android Wear

Treinert - Trein Android Wear

Mats Otten

Reviews: 3 | Score: 4 | Price: Free
Install

Met deze app kunt u op elk moment de vertrektijden van de Nederlandse Spoorwegen raadplegen. Aan de hand van uw locatie zullen de dichtbijzijnde stations worden gekozen waarmee u met een een enkele klik een overzicht krijgt op uw pols.

Deze applicatie is bedoeld om samen te werken met een Android Wear toestel. Hiervoor is een applicatie op uw telefoon en op uw Wear toestel vereist.

Let op: Deze applicatie is nog in ontwikkeling, als u een bug constateert meld dit dan svp. Ook staan wij open voor ideeën.

Permissies:

- Internet toegang voor het ophalen van de reisinformatie, dit verloopt om de druk bij de NS te verlagen via onze eigen servers.

- Locatie voorziening voor het ophalen van uw locatie voor het bepalen van de ligging van de stations. Er zullen geen gegevens worden opgeslagen op onze servers.

- Toegang tot uw 'Foto's/media/bestanden' heeft de app nodig om gegevens op uw apparaat op te slaan voor een snellere verwerking. Meer dan dat wordt er niet mee gedaan.

Tags: NS, Nederlandse Spoorwegen, Trein, Trein informatie

With this app you can consult the Dutch Railways departure at any time. Based on your location, the nearest stations will be chosen to provide you with a single click, get an overview on your wrist.

This application is intended to cooperate with an Android Wear device. Requires an application on your phone and required to wear your device.

Note: This application is still under development, if you discover a bug please report it. We are also open to ideas.

Permissions:

- Internet access to retrieve travel information, it proceeds to reduce the pressure at the train through our own servers.

- Location feature to retrieve your location to determine the location of the stations. No data will be stored on our servers.

- Access to your "Photos / media / files" app needs to store data on your device for faster processing. More than that is not done with it.

Tags: NS, Dutch Railways, Train, Train Information