Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Social Diabetes

Social Diabetes

SocialDiabetes

Reviews: 1873 | Score: 4 | Price: Free
Install

★ Social Diabetes is a self-management system for Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus.

★ SocialDiabetes is a CE Medical Device, Council Directive 93/42/EEC that meets the highest standards of safety and quality.

★ SocialDiabetes is licensed by Menarini Diagnostics for use sensor measurements from GlucoCard SM and Glucomen Areo 2K.

★ SocialDiabetes is licensed by Abbott Diabetes Care for use sensor measurements from FreeStyle Libre™.

Thousands of people use Social Diabetes to manage their Diabetes. With SocialDiabetes you take control of your diabetes in an easy and intuitive way. You remember what you ate one day, how much insulin you needed and how your blood sugar level was afterwards. You can correct the insulin or follow the application’s recommendations. Use SocialDiabetes to improve and learn about your habits and reactions every day. Never forget a control, and follow the application’s intelligent and personalized advice to prevent nocturnal hypoglycaemia. Check the graphs to visually track your progress. It contains a list of 11,000+ foods and their nutritional properties, taken from the databases around the world, including the U.S., the U.K. and Spain.

Connect your application to the cloud, share recipes, and learn from other users. Take the experiences of many, many others to improve your own experience or invite your doctor to manage and track your diabetes remotely in real-time, and adjust your insulin and carbohydrates when necessary.

SocialDiabetes can be used with multiple devices or from any browser, always synchronized, always current.

SocialDiabetes leads to self-management and empowerment. Nobody knows your diabetes better than you.

★ Track your exercise

★ Get realtime recommendations about your insulin and your glucose levels

Use under the supervision of your doctor.

Remember:

We want to make your life easier and more fun! And at the same time take care of you.

Media communication:

Selected as Best Healthcare app 2012 by the United Nations and UNESCO.

http://www.wsa-mobile.org

Selected as one of the Top 3 apps by the American Association AARP for the control of diabetes

http://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/tecnologia/info-06-2012/apps-para-controlar-diabetes.html

[For technical questions or problems write to support@socialdiabetes.com or https://www.socialdiabetes.com/en/contact , if you type a message here, not always see it.]

Our manifesto

1. SocialDiabetes is and will be a small company founded by and for patients

2. We look for the patient\'s autonomy

3. We work and collaborate with our doctors and medical assistants

4. We support the economy for the common good based on values as honesty, cooperation and responsibility

5. The incomes are prioritized in order to adapt the product for clinical trials at universities and also for the improvements that you demand

6. Your personal information is always yours, with universal access and no conditions

7. We support an independent management model from industry

8. We process and analyze your personal information in order to give you a feedback with useful and relevant information

9. We want to work with independent institutions and governments, transparent and sensitive with our necessities

10. We want to have influence in the social-sanitary politics so they assume the new technologies and a new relation among patient and doctor

In XXI century, diabetes can’t be an obstacle for living a good and healthy life.

We have the technology, the data and the capacity to connect us and collaborate.

Welcome to SocialDiabetes community.

★ Sociale Diabetes is een self-management systeem voor type 1 en type 2 diabetes mellitus.

★ SocialDiabetes is een CE Medical Device, Richtlijn 93/42 / EEG van de Raad, dat de hoogste normen van veiligheid en kwaliteit voldoet.

★ SocialDiabetes heeft een vergunning van Menarini Diagnostics voor gebruik sensor metingen van Glucocard SM en Glucomen Areo 2K.

★ SocialDiabetes heeft een vergunning van Abbott Diabetes Care te gebruiken sensor metingen van FreeStyle Libre ™.

Duizenden mensen gebruiken sociale Diabetes om hun diabetes te beheren. Met SocialDiabetes controle van uw diabetes nemen u mee op een gemakkelijke en intuïtieve manier. Weet je nog wat je gegeten op een dag, hoeveel insuline je nodig hebt en hoe uw bloedsuikerspiegel was achteraf. U kunt de insuline corrigeren of de aanbevelingen van de toepassing. Gebruik SocialDiabetes te verbeteren en te leren over uw gewoonten en reacties elke dag. Vergeet nooit een controle, en volg intelligent en persoonlijk advies van de toepassing om nachtelijke hypoglykemie te voorkomen. Controleer de grafieken om visueel bijhouden van uw vooruitgang. Het bevat een lijst van 11.000 voedingsmiddelen en hun nutritionele eigenschappen, overgenomen uit de databases over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten, de Britse en Spanje.

Sluit uw applicatie naar de cloud, recepten te delen en te leren van andere gebruikers. Neem de ervaringen van vele, vele anderen om je eigen ervaring te verbeteren of uit te nodigen uw arts te beheren en bijhouden van uw diabetes op afstand in real-time, en aanpassen van uw insuline en koolhydraten wanneer dat nodig is.

SocialDiabetes kan worden gebruikt met meerdere apparaten of van een browser, altijd gesynchroniseerd altijd actueel.

SocialDiabetes leidt tot zelfmanagement en empowerment. Niemand kent uw diabetes beter dan jij.

★ Volg uw oefening

★ Krijg realtime aanbevelingen over uw insuline en uw glucosespiegel

Gebruik onder toezicht van uw arts.

Onthouden:

Wij willen uw leven makkelijker en leuker te maken! En op hetzelfde moment voor je zorgen.

Media communicatie:

Geselecteerd als Best Healthcare app 2012 door de Verenigde Naties en UNESCO.

http://www.wsa-mobile.org

Geselecteerd als een van de Top 3 apps door de American Association AARP voor de bestrijding van diabetes

http://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/tecnologia/info-06-2012/apps-para-controlar-diabetes.html

[Voor technische vragen of problemen te schrijven aan support@socialdiabetes.com of https://www.socialdiabetes.com/en/contact, als u een bericht typt, niet altijd zien.]

onze manifest

1. SocialDiabetes is en zal een klein bedrijf dat is opgericht door en voor patiënten

2. We kijken voor de autonomie van de patiënt \ 's

3. We werken en samenwerken met onze artsen en medisch assistenten

4. Wij ondersteunen de economie voor het algemeen belang op basis van waarden als eerlijkheid, samenwerking en verantwoordelijkheid

5. De inkomsten worden geprioriteerd om het product aan te passen voor klinisch onderzoek aan universiteiten en ook voor de verbeteringen die u de vraag

6. Uw persoonlijke gegevens zijn altijd van jou, met universele toegang en geen voorwaarden

7. Wij steunen een onafhankelijk management model van de industrie

8. Wij verwerken en uw persoonlijke gegevens te analyseren om u een feedback met nuttige en relevante informatie te geven

9. Wij willen werken met onafhankelijke instellingen en overheden, transparant en gevoelig met onze benodigdheden

10. We willen invloed op het sociaal-sanitaire politiek, zodat ze aannemen dat de nieuwe technologieën en een nieuwe relatie tussen patiënt en arts

In de eenentwintigste eeuw, kan diabetes geen belemmering voor het leven een goed en gezond leven.

We hebben de technologie, de gegevens en het vermogen om ons te verbinden en samen te werken.

Welkom bij SocialDiabetes gemeenschap.