Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Offline Jízdní řády CG Transit

Offline Jízdní řády CG Transit

circlegate

Reviews: 6473 | Score: 4 | Price: Free
Install

CG Transit umožňuje offline vyhledávání v jízdních řádech vlaků, autobusů a MHD v ČR a SK.

Offline vyhledávání znamená výhodu nejen pro uživatele bez datového tarifu, ale hodí se všem, kdo potřebují často a rychle vyhledávat v jízdních řádech v místech se špatným pokrytím - tedy např. při cestování vlakem, metrem apod.

Aplikace nabízí moderní, propracované rozhraní, které je přizpůsobené i pro tablety a nově také pro hodinky na platformě Android Wear. Kromě klasického vyhledávání spojení umožňuje také naplánovat si trasu na mapě, zobrazit odjezdy spojů z blízkých zastávek nebo vyhledání linky podle jména.

Klíčové vlastnosti:

★ Atraktivní "Material" design aplikace

★ Funkce "Vyhledávání spojení": Klasické vyhledávání spojení Odkud → (Přes) → Kam

★ Funkce "Hledání na mapě": Vyhledávání spojení na mapě v dvoupanelovém rozhraní

★ Funkce "Odjezdy ze zastávek": Rychlé zobrazení zastávek s odjezdy spojů v okolí nebo ze zadaného místa

★ Funkce "Seznam linek": Seznam linek resp. spojů v jízdním řádů s možností vyhledávání podle názvu linky a se všemi potřebnými informacemi

★ Pokročilý našeptávač zastávek a adresních bodů s chytrým řazením, se zobrazováním čísel linek u zastávek MHD a s možností uložení adresy pod vlastním názvem (Doma, Práce...)

★ Automatické aktualizace jízdních řádů přes Wi-Fi

★ Přizpůsobení pro tablety

★ Samostatná aplikace pro hodinky Android Wear

Data poskytují společnosti CHAPS spol. s r.o. a Inprop s.r.o.

Za vytvoření seznamu GPS souřadnic pro MHD Košice děkujeme uživateli Júliu Kundrátovi.

CENA:

Samotná aplikace je k dispozici ke stažení zdarma. Za datové soubory jízdních řádů se platí roční licenční poplatek. Jízdní řády je možné nakupovat buď jednotlivě nebo je možné zakoupit zvýhodněné balíčky pro Českou a Slovenskou republiku a evropské vlaky. Aktuální ceník naleznete na webových stránkách aplikace:

http://www.cgtransit.cz

AKCE - noví uživatelé mají měsíc na vyzkoušení všech jízdních řádů zdarma

*** Pokud máte s aplikací problém, napište nám prosím na email android@cgtransit.com - pokud napíšete problém do hodnocení aplikace, nemůžeme ho vyřešit. Díky. ***

CG Transit позволяет в автономном режиме поиска в расписании поездов, автобусов и остановок общественного транспорта в Чехии и Словакии.

Поиск на форуме является преимуществом не только для пользователей без плана данных, но подходит для всех, кто часто нужно быстро искать и расписания в районах с плохим покрытием - т. Е Во время поездки на поезде, метро и т.д.

Приложение предлагает современный, сложный интерфейс, настроенный для планшетов, а теперь и для платформы Android часы Wear. В дополнение к классической поисковой связи также позволяет планировать свой маршрут на карте, табло вылетов из близлежащих остановок или местонахождение линий по имени.

Основные возможности:

★ привлекательные приложения дизайна "материал"

★ "Поиск подключения": Классический поиск Где подключение → (Via) → Kam

★ продукта "Поиск на карте": Поиск ссылка на карте в интерфейсе двухпанельным

★ В "отступления от остановок": Quick View останавливается с уходом окрестности или той или иной области

★ "Списке линий": список строк соответственно. Коммуникации в расписании, с возможностью поиска по названию линии и вся необходимая информация

★ Advanced сплетник останавливается и адрес точки с умной сортировки, отображения чисел, линий на автобусных остановках и с возможностью хранения адресов под своим именем (дом, работа ...)

★ автоматического обновления расписания через Wi-Fi

★ Настройка для планшетов

★ приложение для Android автономный носят часы

Данные, предоставленные компаниями CHAPS SPOL. остались только стоячие места и Inpropo Ltd.

Для создания списка GPS координаты для MHD Кошицах поблагодарить Юлию Kundrátovi.

ЦЕНА:

Само приложение доступно для бесплатного скачивания. Для получения данных устанавливает сроки платить ежегодный лицензионный сбор. Расписание движения можно приобрести либо по отдельности, или вы можете приобрести со скидкой пакеты для Чешской и Словацкой Республики и европейских поездов. Текущая цена список доступен на веб-сайте приложений:

http://www.cgtransit.cz

СОБЫТИЯ - новые пользователи имеют месяц, чтобы опробовать все графики бесплатно

*** Если у вас есть проблемы с приложением, пожалуйста, напишите android@cgtransit.com - если вы пишете проблему в оценке приложения, мы не можем решить. Благодаря. ***