Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Offline Jízdní řády CG Transit

Offline Jízdní řády CG Transit

circlegate

Reviews: 6473 | Score: 4 | Price: Free
Install

CG Transit umožňuje offline vyhledávání v jízdních řádech vlaků, autobusů a MHD v ČR a SK.

Offline vyhledávání znamená výhodu nejen pro uživatele bez datového tarifu, ale hodí se všem, kdo potřebují často a rychle vyhledávat v jízdních řádech v místech se špatným pokrytím - tedy např. při cestování vlakem, metrem apod.

Aplikace nabízí moderní, propracované rozhraní, které je přizpůsobené i pro tablety a nově také pro hodinky na platformě Android Wear. Kromě klasického vyhledávání spojení umožňuje také naplánovat si trasu na mapě, zobrazit odjezdy spojů z blízkých zastávek nebo vyhledání linky podle jména.

Klíčové vlastnosti:

★ Atraktivní "Material" design aplikace

★ Funkce "Vyhledávání spojení": Klasické vyhledávání spojení Odkud → (Přes) → Kam

★ Funkce "Hledání na mapě": Vyhledávání spojení na mapě v dvoupanelovém rozhraní

★ Funkce "Odjezdy ze zastávek": Rychlé zobrazení zastávek s odjezdy spojů v okolí nebo ze zadaného místa

★ Funkce "Seznam linek": Seznam linek resp. spojů v jízdním řádů s možností vyhledávání podle názvu linky a se všemi potřebnými informacemi

★ Pokročilý našeptávač zastávek a adresních bodů s chytrým řazením, se zobrazováním čísel linek u zastávek MHD a s možností uložení adresy pod vlastním názvem (Doma, Práce...)

★ Automatické aktualizace jízdních řádů přes Wi-Fi

★ Přizpůsobení pro tablety

★ Samostatná aplikace pro hodinky Android Wear

Data poskytují společnosti CHAPS spol. s r.o. a Inprop s.r.o.

Za vytvoření seznamu GPS souřadnic pro MHD Košice děkujeme uživateli Júliu Kundrátovi.

CENA:

Samotná aplikace je k dispozici ke stažení zdarma. Za datové soubory jízdních řádů se platí roční licenční poplatek. Jízdní řády je možné nakupovat buď jednotlivě nebo je možné zakoupit zvýhodněné balíčky pro Českou a Slovenskou republiku a evropské vlaky. Aktuální ceník naleznete na webových stránkách aplikace:

http://www.cgtransit.cz

AKCE - noví uživatelé mají měsíc na vyzkoušení všech jízdních řádů zdarma

*** Pokud máte s aplikací problém, napište nám prosím na email android@cgtransit.com - pokud napíšete problém do hodnocení aplikace, nemůžeme ho vyřešit. Díky. ***

CG Transit consente ricerche non in linea in orari di treni, autobus e mezzi di trasporto pubblico in Repubblica Ceca e in Slovacchia.

Ricerca Offline è un vantaggio non solo per gli utenti senza un piano dati, ma si adatta a tutti coloro che hanno spesso bisogno di cercare e orari rapidamente in aree con scarsa copertura -. cioè Quando si viaggia in treno, metropolitana, ecc

L'applicazione offre un'interfaccia moderna, sofisticata che è personalizzato per tablet e ora anche per la piattaforma Android orologi Wear. Oltre alla connessione di ricerca classico permette anche di pianificare il percorso su una mappa, tabelloni partenze da fermate vicine o individuare le linee per nome.

Caratteristiche principali:

★ Interessanti applicazioni di progettazione "materiali"

★ La "Ricerca di connessione": Classic Ricerca In collegamento → (Via) → Kam

★ La "Ricerca sulla carta": Ricerca Link sulla mappa di interfaccia a due pannelli

★ I "partenze dalle fermate": Quick View si ferma con la partenza del quartiere o di una determinata zona

★ I "linee List": Elenco delle linee, rispettivamente. Comunicazioni del calendario, ricercabili per riga del titolo e tutte le informazioni necessarie

★ sussurrava avanzata si arresta e punti di indirizzo con l'ordinamento intelligente, visualizzazione di numeri, linee alle fermate degli autobus e con la possibilità di memorizzare gli indirizzi sotto il proprio nome (casa, lavoro ...)

★ orari Aggiornamenti automatici tramite Wi-Fi

★ personalizzazione per le tavolette

★ applicazione autonoma per gli orologi Android Wear

I dati forniti dalle imprese Chaps spol. s.r.o. e Inpropo Ltd.

Per la creazione di un elenco di coordinate GPS per MHD Košice ringraziare Julia Kundrátovi.

PREZZO:

L'applicazione è disponibile per il download gratuito. Per i dati imposta orari di pagare un canone annuale. Gli orari possono acquistare singolarmente o è possibile acquistare pacchetti scontati per Repubblica Ceca e Slovacca e treni europei. Il listino prezzi è disponibile sul sito web di applicazioni:

http://www.cgtransit.cz

EVENTI - i nuovi utenti hanno un mese per provare tutti gli orari gratis

*** Se hai un problema con l'applicazione, inviare un'e-mail android@cgtransit.com - se si scrive il problema nella valutazione della domanda, non possiamo risolverlo. Grazie. ***