Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Offline Jízdní řády CG Transit

Offline Jízdní řády CG Transit

circlegate

Reviews: 6473 | Score: 4 | Price: Free
Install

CG Transit umožňuje offline vyhledávání v jízdních řádech vlaků, autobusů a MHD v ČR a SK.

Offline vyhledávání znamená výhodu nejen pro uživatele bez datového tarifu, ale hodí se všem, kdo potřebují často a rychle vyhledávat v jízdních řádech v místech se špatným pokrytím - tedy např. při cestování vlakem, metrem apod.

Aplikace nabízí moderní, propracované rozhraní, které je přizpůsobené i pro tablety a nově také pro hodinky na platformě Android Wear. Kromě klasického vyhledávání spojení umožňuje také naplánovat si trasu na mapě, zobrazit odjezdy spojů z blízkých zastávek nebo vyhledání linky podle jména.

Klíčové vlastnosti:

★ Atraktivní "Material" design aplikace

★ Funkce "Vyhledávání spojení": Klasické vyhledávání spojení Odkud → (Přes) → Kam

★ Funkce "Hledání na mapě": Vyhledávání spojení na mapě v dvoupanelovém rozhraní

★ Funkce "Odjezdy ze zastávek": Rychlé zobrazení zastávek s odjezdy spojů v okolí nebo ze zadaného místa

★ Funkce "Seznam linek": Seznam linek resp. spojů v jízdním řádů s možností vyhledávání podle názvu linky a se všemi potřebnými informacemi

★ Pokročilý našeptávač zastávek a adresních bodů s chytrým řazením, se zobrazováním čísel linek u zastávek MHD a s možností uložení adresy pod vlastním názvem (Doma, Práce...)

★ Automatické aktualizace jízdních řádů přes Wi-Fi

★ Přizpůsobení pro tablety

★ Samostatná aplikace pro hodinky Android Wear

Data poskytují společnosti CHAPS spol. s r.o. a Inprop s.r.o.

Za vytvoření seznamu GPS souřadnic pro MHD Košice děkujeme uživateli Júliu Kundrátovi.

CENA:

Samotná aplikace je k dispozici ke stažení zdarma. Za datové soubory jízdních řádů se platí roční licenční poplatek. Jízdní řády je možné nakupovat buď jednotlivě nebo je možné zakoupit zvýhodněné balíčky pro Českou a Slovenskou republiku a evropské vlaky. Aktuální ceník naleznete na webových stránkách aplikace:

http://www.cgtransit.cz

AKCE - noví uživatelé mají měsíc na vyzkoušení všech jízdních řádů zdarma

*** Pokud máte s aplikací problém, napište nám prosím na email android@cgtransit.com - pokud napíšete problém do hodnocení aplikace, nemůžeme ho vyřešit. Díky. ***

CG Transit permet des recherches hors ligne dans les horaires des trains, les bus et les transports publics en République tchèque et en Slovaquie.

recherche hors ligne est un avantage non seulement pour les utilisateurs sans un plan de données, mais convient à tous ceux qui ont fréquemment besoin de rechercher et horaires rapidement dans les zones à faible couverture -. ie Lorsque vous voyagez en train, métro, etc.

L'application offre une interface moderne et sophistiqué qui est adapté pour les tablettes et maintenant aussi pour la plate-forme de montres Android Wear. En plus classique connexion de recherche vous permet également de planifier votre itinéraire sur une carte, panneaux d'affichage des départs de butées à proximité ou localiser des lignes par nom.

Principales caractéristiques:

★ Attractive "matériel" des applications de conception

★ Le "Rechercher connexion": Classic Rechercher Où connexion → (Via) → Kam

★ La "recherche de carte": lien Recherche sur la carte dans l'interface à deux volets

★ Les «dérogations aux arrêts": Quick View arrête avec le départ du quartier ou d'une zone donnée

★ Les "lignes" Liste: Liste des lignes respectivement. Communications dans le calendrier de recherche par ligne de titre et toutes les informations nécessaires

★ chuchoteur avancée arrête et points d'adresse avec le tri intelligent, affichage des nombres, des lignes aux arrêts de bus et avec la possibilité de stocker les adresses sous votre propre nom (domicile, travail ...)

★ Mises à jour automatiques horaires via Wi-Fi

★ personnalisation pour les tablettes

★ application autonome pour Android Wear montres

Les données fournies par les sociétés CHAPS spol. s.r.o. et Inpropo Ltd.

Pour la création d'une liste de coordonnées GPS MHD Košice remercier Julia Kundrátovi.

PRIX:

L'application elle-même est disponible en téléchargement gratuit. Pour les ensembles de données horaires de payer une redevance annuelle. Les horaires peuvent acheter individuellement ou vous pouvez acheter des forfaits réduits pour République tchèque et slovaque et les trains européens. La liste actuelle des prix est disponible sur le site Web des applications:

http://www.cgtransit.cz

EVENTS - les nouveaux utilisateurs ont un mois pour essayer tous les horaires gratuitement

*** Si vous avez un problème avec l'application, s'il vous plaît envoyer un courriel android@cgtransit.com - si vous écrivez le problème dans l'évaluation de l'application, nous ne pouvons pas le résoudre. Merci. ***