Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Offline Jízdní řády CG Transit

Offline Jízdní řády CG Transit

circlegate

Reviews: 6473 | Score: 4 | Price: Free
Install

CG Transit umožňuje offline vyhledávání v jízdních řádech vlaků, autobusů a MHD v ČR a SK.

Offline vyhledávání znamená výhodu nejen pro uživatele bez datového tarifu, ale hodí se všem, kdo potřebují často a rychle vyhledávat v jízdních řádech v místech se špatným pokrytím - tedy např. při cestování vlakem, metrem apod.

Aplikace nabízí moderní, propracované rozhraní, které je přizpůsobené i pro tablety a nově také pro hodinky na platformě Android Wear. Kromě klasického vyhledávání spojení umožňuje také naplánovat si trasu na mapě, zobrazit odjezdy spojů z blízkých zastávek nebo vyhledání linky podle jména.

Klíčové vlastnosti:

★ Atraktivní "Material" design aplikace

★ Funkce "Vyhledávání spojení": Klasické vyhledávání spojení Odkud → (Přes) → Kam

★ Funkce "Hledání na mapě": Vyhledávání spojení na mapě v dvoupanelovém rozhraní

★ Funkce "Odjezdy ze zastávek": Rychlé zobrazení zastávek s odjezdy spojů v okolí nebo ze zadaného místa

★ Funkce "Seznam linek": Seznam linek resp. spojů v jízdním řádů s možností vyhledávání podle názvu linky a se všemi potřebnými informacemi

★ Pokročilý našeptávač zastávek a adresních bodů s chytrým řazením, se zobrazováním čísel linek u zastávek MHD a s možností uložení adresy pod vlastním názvem (Doma, Práce...)

★ Automatické aktualizace jízdních řádů přes Wi-Fi

★ Přizpůsobení pro tablety

★ Samostatná aplikace pro hodinky Android Wear

Data poskytují společnosti CHAPS spol. s r.o. a Inprop s.r.o.

Za vytvoření seznamu GPS souřadnic pro MHD Košice děkujeme uživateli Júliu Kundrátovi.

CENA:

Samotná aplikace je k dispozici ke stažení zdarma. Za datové soubory jízdních řádů se platí roční licenční poplatek. Jízdní řády je možné nakupovat buď jednotlivě nebo je možné zakoupit zvýhodněné balíčky pro Českou a Slovenskou republiku a evropské vlaky. Aktuální ceník naleznete na webových stránkách aplikace:

http://www.cgtransit.cz

AKCE - noví uživatelé mají měsíc na vyzkoušení všech jízdních řádů zdarma

*** Pokud máte s aplikací problém, napište nám prosím na email android@cgtransit.com - pokud napíšete problém do hodnocení aplikace, nemůžeme ho vyřešit. Díky. ***

CG Tránsito permite realizar búsquedas sin conexión en los horarios de los trenes, autobuses y transporte público en la República Checa y Eslovaquia.

la búsqueda en línea es una ventaja no sólo para los usuarios sin un plan de datos, pero se ajusta a todos los que con frecuencia tiene que buscar y horarios rápidamente en áreas con poca cobertura. - es decir, Al viajar en tren, metro, etc.

La aplicación ofrece una interfaz moderna y sofisticada que está personalizado para las tabletas y ahora también para la plataforma de los relojes Android Wear. Además de la conexión clásica de búsqueda también le permite planificar su ruta en un mapa, Trajetas salidas de las paradas cercanas o localizar las líneas por su nombre.

Características principales:

★ atractivas aplicaciones de diseño "material"

★ La "Buscar conexión": Búsqueda clásico en el que la conexión → (Via) → Kam

★ La "Búsqueda de mapa": enlace de la búsqueda en el mapa en la interfaz de dos paneles

★ Las "salidas de las paradas": Vista rápida se detiene con la salida de la zona o de un área determinada

★ Los "líneas" Lista: Lista de las líneas, respectivamente. Comunicaciones en el calendario, con búsqueda por línea de título y toda la información necesaria

★ whisperer avanzada detiene y puntos de dirección con la clasificación inteligente, visualización de números, líneas en las paradas de autobús y con la posibilidad de almacenar las direcciones bajo su propio nombre (casa, trabajo ...)

★ horarios de actualizaciones automáticas a través de Wi-Fi

★ personalización para las tabletas

★ aplicación independiente para los relojes Android Wear

Los datos proporcionados por las empresas CHAPS spol. s.r.o. y Inpropo Ltd.

Para la creación de una lista de las coordenadas GPS para MHD Košice gracias Julia Kundrátovi.

PRECIO:

La propia aplicación está disponible para su descarga gratuita. Para los conjuntos de datos horarios que pagar una tarifa de licencia anual. Los horarios pueden comprar de forma individual o se pueden comprar paquetes de descuento para la República Checa y Eslovaca y los trenes europeos. La lista de precios actual se encuentra disponible en el sitio web de aplicaciones:

http://www.cgtransit.cz

EVENTOS - nuevos usuarios disponen de un mes para probar todos los horarios de forma gratuita

*** Si usted tiene un problema con la aplicación, por favor correo electrónico android@cgtransit.com - si se escribe el problema en la evaluación de la aplicación, no podemos resolverlo. Gracias. ***