Aktuelle News, Apps, Spiele & Designs für Android Wear auch als App. Download vom Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Offline Jízdní řády CG Transit

Offline Jízdní řády CG Transit

circlegate

Bewertungen: 6473 | Bewertung: 4 | Preis: Gratis
Installieren

CG Transit umožňuje offline vyhledávání v jízdních řádech vlaků, autobusů a MHD v ČR a SK.

Offline vyhledávání znamená výhodu nejen pro uživatele bez datového tarifu, ale hodí se všem, kdo potřebují často a rychle vyhledávat v jízdních řádech v místech se špatným pokrytím - tedy např. při cestování vlakem, metrem apod.

Aplikace nabízí moderní, propracované rozhraní, které je přizpůsobené i pro tablety a nově také pro hodinky na platformě Android Wear. Kromě klasického vyhledávání spojení umožňuje také naplánovat si trasu na mapě, zobrazit odjezdy spojů z blízkých zastávek nebo vyhledání linky podle jména.

Klíčové vlastnosti:

★ Atraktivní "Material" design aplikace

★ Funkce "Vyhledávání spojení": Klasické vyhledávání spojení Odkud → (Přes) → Kam

★ Funkce "Hledání na mapě": Vyhledávání spojení na mapě v dvoupanelovém rozhraní

★ Funkce "Odjezdy ze zastávek": Rychlé zobrazení zastávek s odjezdy spojů v okolí nebo ze zadaného místa

★ Funkce "Seznam linek": Seznam linek resp. spojů v jízdním řádů s možností vyhledávání podle názvu linky a se všemi potřebnými informacemi

★ Pokročilý našeptávač zastávek a adresních bodů s chytrým řazením, se zobrazováním čísel linek u zastávek MHD a s možností uložení adresy pod vlastním názvem (Doma, Práce...)

★ Automatické aktualizace jízdních řádů přes Wi-Fi

★ Přizpůsobení pro tablety

★ Samostatná aplikace pro hodinky Android Wear

Data poskytují společnosti CHAPS spol. s r.o. a Inprop s.r.o.

Za vytvoření seznamu GPS souřadnic pro MHD Košice děkujeme uživateli Júliu Kundrátovi.

CENA:

Samotná aplikace je k dispozici ke stažení zdarma. Za datové soubory jízdních řádů se platí roční licenční poplatek. Jízdní řády je možné nakupovat buď jednotlivě nebo je možné zakoupit zvýhodněné balíčky pro Českou a Slovenskou republiku a evropské vlaky. Aktuální ceník naleznete na webových stránkách aplikace:

http://www.cgtransit.cz

AKCE - noví uživatelé mají měsíc na vyzkoušení všech jízdních řádů zdarma

*** Pokud máte s aplikací problém, napište nám prosím na email android@cgtransit.com - pokud napíšete problém do hodnocení aplikace, nemůžeme ho vyřešit. Díky. ***

CG Transit ermöglicht Offline Suchen in Fahrpläne von Zügen, Bussen und öffentlichen Verkehrsmitteln in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Offline-Suche ist ein Vorteil nicht nur für Nutzer ohne Datenplan, aber passend für alle diejenigen, die häufig brauchen schnell zu suchen und Fahrpläne in Bereichen mit schlechtem Empfang -. Dh die Anreise per Zug, U-Bahn, usw.

Die Anwendung bietet eine moderne, anspruchsvolle Schnittstelle, die für Uhren Plattform Android Wear für Tablets und jetzt auch angepasst ist. Neben der klassischen Suche Verbindung können Sie auch Ihre Route auf einer Karte, Anzeigetafeln Abfahrten von den nahe gelegenen Haltestellen oder zu lokalisieren Linien nach dem Namen zu planen.

Key Features:

★ Attraktive "Material" Design-Anwendungen

★ Die "Verbindung suchen": Klassisch Suchen Wo Verbindung → (Via) → Kam

★ Die "Kartensuche": Suche Link auf der Karte in zwei-Fenster-Interface

★ Die "Abweichungen von den Haltestellen": Quick View stoppt mit dem Weggang von der Nachbarschaft oder in einem bestimmten Gebiet

★ Die "Liste Linien": Liste der Linien sind. Kommunikation im Zeitplan, gegliedert nach Titelzeile und alle notwendigen Informationen

★ Erweiterte Flüsterer stoppt und Adresspunkte mit cleveren Sortierung, Anzeige von Zahlen, Linien an Bushaltestellen und mit der Möglichkeit, die Adressen unter Ihrem eigenen Namen zu speichern (Heim, Arbeit ...)

★ Automatische Updates Fahrpläne über Wi-Fi

★ Customization für Tabletten

★ Standalone-Anwendung für Android Wear Uhren

Daten zur Verfügung gestellt von den Unternehmen CHAPS spol. s.r.o. und Inpropo Ltd.

Für die Erstellung einer Liste von GPS für MHD Košice Koordinaten danken Julia Kundrátovi.

PREIS:

Die Anwendung selbst ist zum kostenlosen Download zur Verfügung. Für Datensätze Fahrpläne eine jährliche Lizenzgebühr zu zahlen. Fahrpläne können entweder einzeln kaufen oder können Sie ermäßigte Pakete für die Tschechische und Slowakische Republik und europäische Züge kaufen. Die aktuelle Preisliste ist auf der Website von Anwendungen zur Verfügung:

http://www.cgtransit.cz

EVENTS - neue Nutzer haben einen Monat, um die Fahrpläne alles kostenlos ausprobieren

*** Wenn Sie ein Problem mit der Anwendung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail android@cgtransit.com - wenn Sie das Problem bei der Beurteilung der Anwendung zu schreiben, können wir es nicht lösen können. Danke. ***