Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Morphing Watch Face

Morphing Watch Face

thema

Reviews: 621 | Score: 4 | Price: Free
Install

Morphing Watch Face for Android Wear!

!! NOT FOR SAMSUNG GEAR S2 !! (running Tizen OS)

You can find the GEAR S2 version in the Samsung Galaxy Apps Store (search "THEMA")

Available in english, french & spanish!

Features of Morphing Watch Face :

- Morphing animations in interactive mode

- Choose design colors

- Day & Month

- Watch battery

- Mobile battery

- Weather

- Daily step count

- Heartbeat frequency

- Unread SMS

- Unread Email from Gmail

- Missed calls

- Presets

## Interactivity of watch face:

- Added an option to activate/deactivate the dials interactivity in the settings screen

- By tapping a dial, you can now change its displayed data among the 8 data available.

- By tapping a dial, you can now access to a detailed data screen for all data available.

- Added "shortcuts" dials (translate, maps, timer, etc...)

## Settings

The whole SETTINGS of the watch face are located in the "Android wear" app of your mobile.

Just hit the gear icon over the watch face preview and the settings screen will show up!

- Choose design colors on watch & mobile

- Change the indicator to display on the 3 positions

- Choose between up to 7 indicators

- Switch between éco / simple b&w / full ambient mode

- Enable animation in interactive mode

- Define heartbeat frequency refresh rate

- Define weather refresh rate

- Weather unit

- Leading zero on hours

- 12 / 24 hours mode

- Define interactive mode duration

- Define card size

- Choose between european/us date

- Choose between 2 weather providers (Yr & OpenWeatherMap)

- Display the outer ring representing the seconds hand

- Secondary timezone

- Choose to hide battery indicator in eco ambiant mode

- Presets manager!! You can now:

+ Save your preset with all its options (colors, backgrounds, data, features. EVERYTHING is saved!)

+ Load / delete one of your previously saved preset

+ Share / Import presets

## Installation

This watch face will be installed automatically from your phone paired.

If it doesn't show up please go to the Android Wear App > Settings and Resync all apps.

Once installed, you can select the Morphing Watch Face from the Android Wear App.

Or long tap on the current watch face screen: watch face selector screen will open.

** If you have any issues or questions, fill free to contact me by email (English or French language) before giving a bad rating. Thanks!

/!\ Your watch should be up to date, with Lolipop (Android 5.0) /!\

Website: http://www.themaapps.com/

Youtube: https://youtube.com/ThomasHemetri

Twitter: https://twitter.com/ThomasHemetri

G+: https://plus.google.com/+ThomasHemetri

Instagram: https://www.instagram.com/thema_watchfaces

Morphing Kijk Gezicht voor Android Wear!

!! NIET VOOR SAMSUNG GEAR S2 !! (Lopende Tizen OS)

U kunt de GEAR S2 versie in de Samsung Galaxy Apps Store (zoek "THEMA") te vinden

Verkrijgbaar in het Engels, Frans en Spaans!

Kenmerken van Morphing van het horloge:

- Morphing animaties in interactieve modus

- Kies een ontwerp kleuren

- Day & Maand

- Kijk batterij

- Mobiele batterij

- Weer

- Daily stap graaf

- Heartbeat frequentie

- Ongelezen SMS

- Ongelezen E-mail van Gmail

- Gemiste oproepen

- Presets

## Interactiviteit van de wijzerplaat:

- Een optie toegevoegd om te activeren / deactiveren van de wijzerplaten interactiviteit in het instellingenscherm

- Door een knop te tikken, kunt u nu de weergegeven gegevens tussen de 8 beschikbare gegevens wijzigen.

- Door een knop te tikken, kunt u nu toegang tot een gedetailleerde gegevens scherm voor alle gegevens beschikbaar.

- Added "snelkoppelingen" wijzerplaten (vertalen, kaarten, timer, etc ...)

## Instellingen

De hele instellingen van de wijzerplaat bevinden zich in de "Android-wear 'app van uw mobiele telefoon.

Gewoon op het tandwielpictogram boven de wijzerplaat voorvertoning en het instellingenscherm zal verschijnen!

- Kies ontwerp kleuren op horloge & mobile

- Verander de indicator om te laten zien op de 3 posities

- U kunt kiezen uit maximaal 7 indicatoren

- Schakelen tussen ECO / eenvoudige b & w / full ambient mode

- Schakel animatie in interactieve modus

- Definieer hartslag frequentie refresh rate

- Definieer weer refresh rate

- Weer eenheid

- Toonaangevende nul uur

- 12/24 uur mode

- Interactieve modus duur Definieer

- Definieer kaartformaat

- U kunt kiezen tussen de europese / us datum

- U kunt kiezen tussen 2 weer providers (Yr & OpenWeatherMap)

- Toon de buitenste ring die de secondewijzer

- Secundaire tijdzone

- Kies voor batterij-indicator in eco-modus omgevingstemperatuur verbergen

- Presets manager !! Je kan nu:

    + Sla uw preset met alle opties (kleuren, achtergronden, data, functies. ALLES is gered!)

    + Laden / verwijderen van een van uw eerder opgeslagen preset

    + Presets Share / Import

## Installatie

Dit horloge gezicht zal automatisch worden geïnstalleerd vanaf uw telefoon gekoppeld.

Als het niet opdagen ga dan naar de Android Wear App> Instellingen en Resync alle apps.

Eenmaal geïnstalleerd, kunt u de kleur veranderende Gezicht van het horloge kiezen uit de Android Wear App.

Of lange tik op de huidige wijzerplaat scherm: wijzerplaat selector scherm wordt geopend.

** Als u problemen of vragen, vul je vrij om contact met mij opnemen via e-mail (Engels of Frans) voor het geven van een slechte rating. Bedankt!

/! \ Uw horloge moet up-to-date, met Lolipop (Android 5.0) /! \

Website: http://www.themaapps.com/

Youtube: https://youtube.com/ThomasHemetri

Twitter: https://twitter.com/ThomasHemetri

G +: https://plus.google.com/+ThomasHemetri

Instagram: https://www.instagram.com/thema_watchfaces