Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Meter Watch Face for Wear

Meter Watch Face for Wear

Udell Enterprises, Inc

Reviews: 733 | Score: 4 | Price: Free
Install

Displays the current time and date on two horizontally-scrolling "meter" displays. Also displays seconds - when the watch is awake - on a third, animated meter.

NOTE: This app is a watch face for Android Wear. It will not work unless you have an Android Wear smartwatch. It is not compatible with Pebble or Samsung Gear.

• Displays three black-on-white meters when watch is awake.

• When watch is asleep, display reverts to white-on-black (without seconds). Less obtrusive, and easier on your watch's battery - plus it leaves room for a notification.

• Works well on both square and round watch displays

• By the creator of http://wearablewidgets.com

Toont de huidige tijd en datum op twee horizontaal scrollende "meter" displays. Geeft ook seconden - als het horloge wakker is - op een derde, geanimeerde meter.

LET OP: Deze app is een horloge gezicht voor Android Wear. Het zal niet werken tenzij je een Android Wear SmartWatch. Het is niet compatibel met Pebble of Samsung Gear.

• Geeft de drie zwart-op-wit meter als horloge wakker is.

• Bij het horloge is in slaap, display keert terug naar wit-op-zwart (zonder seconden). Minder opvallend, en gemakkelijker op de batterij van uw horloge - plus het laat ruimte voor een bericht.

• Werkt goed op zowel vierkante en ronde horloge displays

• Door de maker van http://wearablewidgets.com