Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Find My Watch for Android Wear

Find My Watch for Android Wear

PPLTALKIN

Reviews: 252 | Score: 4 | Price: Free
Install

Find My Watch uses your watch's microphone to transmit what the watch hears to your phone. Just start the app on your phone and call out to your watch! You'll hear your voice on the phone, just keep calling out and walking around until you find it. This method is guaranteed to work every time.

In addition you can choose Flash and Vibrate, which will make your watch vibrate and flash the screen to help you locate it.

- Find Watch with Microphone and Flashing screen

- Find Watch with Vibrate and Flashing screen

- Install app on a Watch that is currently lost!

(In-App Purchase for donations only)

Note: Only works with Android Wear devices and will not work with others such as Pebble...

** Your wear device must be on and connected to phone via Bluetooth for this to work **

** After installing please wait a minute or two for the app to get synced to your watch. If status gets stuck on "Initializing", the app probably hasn't gotten synced to your watch yet **

Vind mijn horloge maakt gebruik van de microfoon van uw horloge te zenden wat het horloge hoort naar uw telefoon. Gewoon beginnen met de app op je telefoon en bel naar uw horloge! Je zult je stem te horen aan de telefoon, gewoon blijven roepen en rond te lopen totdat je het vinden. Deze methode is gegarandeerd telkens werken.

Daarnaast kunt u kiezen voor Flash en Trillen, die uw horloge trillen zal maken en knippert het scherm om u te helpen lokaliseren.

- Zoek Kijk met microfoon en Knipperend scherm

- Zoek Horloge met trillen en Knipperend scherm

- App installeren op een horloge dat op dit moment wordt verloren!

(In-App Purchase voor donaties alleen)

Opmerking: Werkt alleen met Android Wear-apparaten en zal niet werken met anderen, zoals Pebble ...

** Uw slijtage apparaat moet ingeschakeld en aangesloten zijn om de telefoon via Bluetooth om dit te laten werken **

** Na het installeren even geduld aub een minuut of twee voor de app te krijgen gesynchroniseerd met uw horloge. Als de status loopt vast op "initialiseren", de app heeft waarschijnlijk niet gekregen gesynchroniseerd met uw horloge nog **