Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Bubble Screenlock Launcher

Bubble Screenlock Launcher

VcareAll | Mobile Application Development Company

Reviews: 458 | Score: 2 | Price: Free
Install

Bubble‬ Screenlock Launcher Now - Antitheft Screenlock Launcher | Android Wearable Compatible | Password Lock

Are you thinking,How to get apple watch on your android phone? here the solution we are proving the first Android app having Apple Watch Springboard on Android Mobile Phone & Android Watch.

Apple Watch Springboard On Android Mobile Phone & Android Watch - Bubble Screenlock Launcher

Bubble Screenlock Launcher is an innovative screen lock launcher, featuring unique design,user-friendly interface,low battery and resources requirements that allows you to launch any application with just a few taps.

Not having Applewatch yet?? than enjoy with ‪VcareAll‬'s ‪BubbleScreenLock‬ Launcher.

All apps, contacts,messages and setting in Apple Watch style are here in "colourful galaxy circle" style on the launcher home screen or lock screen.

Featured -

Bubble Screenlock Launcher is completely different and unique screen lock launcher application on Play Store.

1. It gives you access all the application on a single screen with vertical navigation. No need to select

an app for a specific screens every time you want to start.

2. It automatically organizes your apps automatically on single screen. Exploring and finding your apps

has never been so easy.

3. Allow your favorite apps to start them faster.

4. You can go to setting screens automatically with a single tap naviagtion to performance important

functions.

5. It is optimized for almost every Android device. You can use it on your phone and on your tablet

every part of Bubble Screenlock Launcher is well designed.

6. It provide the low battery consumption with faster navigation.

7. Android Wearable Compatible.

In Settings - Following Functionality Added -

8. Password lock screen Functionality.

Uninstall Application Steps -

To uninstall this application just follow this application-

Go to settings -Security-Device Administrators-UnCheck the application.

Than follow the uninstall procedure. you can write us to our mail id for any help needed.

VcareAll Team is putting their best efforts forward to ensure that you can chat with anyone or everyone to whom you like. For any suggestions or queries write us at bubblescreenlock@vcareall.com.

Bubble ScreenLock Launcher nu - Antitheft ScreenLock Launcher | Android Wearable Compatible | Password Lock

Denkt u, Hoe appel kijken op je Android-telefoon? Hier de oplossing die wij bewijzen de eerste Android app die Apple Watch Springboard op Android Mobile Phone en Android Watch.

Apple Watch Springboard Op Android-Mobile Phone en Android Watch - Bubble ScreenLock Launcher

Bubble ScreenLock Launcher is een innovatief lock screen launcher, met een uniek design, gebruiksvriendelijke interface, een bijna lege batterij en middelen eisen die u toelaat om elke applicatie met slechts een paar tikken te lanceren.

Het niet hebben nog Apple Watch ?? dan te genieten met VcareAll's BubbleScreenLock Launcher.

Alle apps, contacten, berichten en omgeving in Apple Watch stijl zijn hier in 'galaxy cirkel kleurrijke "stijl op de draagraket beginscherm of lock-scherm.

Uitgelicht -

Bubble ScreenLock Launcher is totaal anders en uniek scherm te vergrendelen launcher applicatie op Play Store.

1. Het geeft je toegang tot alle de applicatie op een enkel scherm met verticale navigatie. Geen behoefte om te selecteren

            een app voor een bepaalde schermen elke keer dat u wilt starten.

2. Het organiseert automatisch uw apps automatisch op één scherm. Het verkennen van en het vinden van uw apps

            is nog nooit zo eenvoudig geweest.

3. Laat uw favoriete apps om ze te starten sneller.

4. U kunt naar het automatisch instellen van schermen met een enkele tik naviagtion om de prestaties van belang

            functies.

        5. Het is geoptimaliseerd voor bijna elk Android-apparaat. Je kunt het gebruiken op uw telefoon en op uw tablet

            elk deel van Bubble ScreenLock Launcher is goed ontworpen.

6. Het verstrekken van de lage batterij verbruik met snellere navigatie.

        7. Android Wearable ondersteund.

        

In Instellingen - volgende functionaliteit toegevoegd -

        8. Password lock screen functionaliteit.

        

Uninstall Application Steps -

Om deze applicatie te verwijderen volg gewoon deze applicatie-

Ga naar de instellingen -Security-Device Administrators-vinkje uit het applicatie.

Dan volgt u de uninstall procedure. u kunt ons schrijven op onze mail id voor alle hulp die nodig is.

VcareAll Team zetten hun best doen ernaar uit om ervoor te zorgen dat u kunt chatten met iemand of iedereen aan wie je maar wilt. Voor eventuele suggesties of vragen ons dan weten op bubblescreenlock@vcareall.com.