Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Atlasglobal

Atlasglobal

tmob

Reviews: 4433 | Score: 4 | Price: Free
Install

Atlasglobal Android uygulaması ile artık her an her yerden uçuşunuzu planlamanız ve biletinizi almanız mümkün. Üstelik bu uygulama ile sadece mobil işlemlere özel avantajlara da sahip olabilirsiniz…

Uygulama, seyahatiniz ile ilgili her türlü işlemi yapabilmenize olanak sağlıyor. Üstelik ‘Ayarlar’ bölümünden kullanıcı ve kredi kartı bilgilerinizi güvenli bir şekilde telefonunuza kaydederek çok daha kısa bir sürede bilet alımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

3 Adımda Bilet: Atlasglobal'in yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının yer durumunu ve fiyat bilgilerini görüntüleyebilir, kredi kartı ile biletinizi 3 adımda kolaylıkla alabilir, dilerseniz bu rezervasyonu uygulama üzerinden iptal edebilirsiniz.

Kullanıcı ve kredi kartı bilgilerinizi kaydederek 3 adımdan çok daha kısa sürede bilet alım işleminiz gerçekleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken nereye gideceğinizi seçmek. Sisteme kaydettiğiniz bilgilerin kullanılmasını talep ettiğiniz takdirde boş olan alanlar otomatik olarak doldurulacaktır. Sizin tek yapmanız gereken ödemenizi onaylamak olacaktır.

Check-in: Oturma planını görüntüleyip, istediğiniz koltuğu seçebilir, kontuara uğramadan, uygulamadan görüntülenebilen 2D barkodunuzu uçuş kapısındaki görevliye göstererek yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

Kalkış/Varış: Atlasglobal uçuşları ile ilgili havalimanlarında ilan edilen iniş/kalkış veya gecikme bilgilerine buradan erişebilirsiniz.

Uçuş bilgilerim:

a) Satın almış olduğunuz biletinizi/biletlerinizin rezervasyon bilgilerine ulaşabilirsiniz.

b) Satın almış olduğunuz biletinizi/biletleriniz iptal edebilirsiniz

c) Uçuşa 30 saat kaladan itibaren koltuk yerinizi ayırabilirsiniz.

d) Koltuk yerinizi ayırdıktan sonra biniş kartı butonuna tıklayarak 2D barkodunuzu görüntüleyebilirsiniz. Kontuara uğramadan, 2D barkodu uçuş kapısındaki görevliye göstererek yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

e) Check-in işleminizi yapmadıysanız, uçuş bilgilerinizi içeren 2D kiosk barkodunuzu Android ekranınızda açarak, havalimanlarındaki AtlasGlobal kiosklarından koltuk yerinizi ayırabilir ve biniş kartınızı alabilirsiniz.

Atlasmiles Kart: Atlasmiles kartınızın size sağladığı avantajlardan Android uygulamamızda da faydalanabilirsiniz.

a) Atlasmiles puanlarınız ile ödül bilet alabilirsiniz.

b) Atlasmiles puan sorgusu yapabilirsiniz.

c) Eksik Atlasmiles talebinde bulunabilirsiniz.

d) Atlasmiles kart çeşitleri ve özelliklerini görebilirsiniz.

Yazılımla ilgili önerilerinizi lütfen atlasglobaldestek@atlasglb.com adresine iletiniz.

İyi uçuşlar dileriz!

Bu uygulama Atlasglobal için Tmob tarafından hazırlanmıştır.

www.tmobtech.com

Atlasglobal的Andr​​oiduygulamasıILEartık她一个她yerdenuçuşunuzuplanlamanız已经biletinizialmanızmümkün。 ÜstelikBU uygulama ILE sadece美孚işlemlere本页Özelavantajlara达sahip olabilirsiniz ...

Uygulama,seyahatiniz ILE ilgili她türlüişlemiyapabilmenize olanaksağlıy​​or。 Üstelik'一课'bölümündenkullanıcı已经kredi卡尔提bilgilerinizigüvenli井şekildetelefonunuza kaydederek库克群岛达哈KISA井süredebiletalımınızıgerçekleştirebilirsiniz。

3AdımdaBilet:Atlasglobal'inyurtiçi已经yurtdışıuçuşlarının揭掉durumunu已经fiyat bilgilerinigörüntüleyebilir,kredi卡尔提ILE biletinizi 3adımdakolaylıklaalabilir,dilerseniz BU rezervasyonu uygulamaüzerindeniptal edebilirsiniz。

Kullanıcı已经kredi卡尔提bilgilerinizi kaydederek 3adımdan库克群岛达哈KISAsüredebilet卡西莫夫işleminizgerçekleştirebilirsiniz。泰克yapmanızgereken nereyegideceğiniziseçmek。 Sistemekaydettiğinizbilgilerinkullanılmasınıtalepettiğiniztakdirde BOS OLAN alanlar otomatik olarakdoldurulacaktır。 Sizin TEKyapmanızgerekenödemenizionaylamakolacaktır。

入住时间:Oturmaplanınıgörüntüleyip,istediğinizkoltuğuseçebilir,kontuarauğramadan,uygulamadangörüntülenebilen2D barkodunuzuuçuşkapısındakigörevliyegöstererekyolculuğunuzabaşlayabilirsiniz。

Kalkış/Varış:AtlasglobaluçuşlarıILE ilgilihavalimanlarında宜兰edilen INIS /kalkışveya gecikme bilgilerine buradanerişebilirsiniz。

Uçuşbilgilerim:

一)缎almışolduğunuzbiletinizi / biletlerinizin rezervasyon bilgilerineulaşabilirsiniz。

B)缎almışolduğunuzbiletinizi / biletleriniz iptal edebilirsiniz

C)Uçuşa30最后一点钟报kaladan itibaren koltuk yeriniziayırabilirsiniz。

D)Koltuk yeriniziayırdıktansonrabiniş卡尔提butonunatıklayarak2D barkodunuzugörüntüleyebilirsiniz。 Kontuarauğramadan,2D barkoduuçuşkapısındakigörevliyegöstererekyolculuğunuzabaşlayabilirsiniz。

E)入住işleminiziyapmadıysanız,uçuşbilgileriniziiçeren2D亭barkodunuzu的Andr​​oidekranınızdaaçarak,havalimanlarındakiAtlasGlobalkiosklarındankoltuk yeriniziayırabilir已经binişkartınızıalabilirsiniz。

Atlasmiles卡丁车:Atlasmileskartınızın大小sağladığıavantajlardan的Andr​​oiduygulamamızda达faydalanabilirsiniz。

一)AtlasmilespuanlarınızILEödülbilet alabilirsiniz。

B)Atlasmiles普安sorgusu yapabilirsiniz。

C)Eksik Atlasmiles talebinde bulunabilirsiniz。

D)Atlasmiles卡丁车çeşitleri已经özelliklerinigörebilirsiniz。

Yazılımlailgiliönerilerinizilütfenatlasglobaldestek@atlasglb.com adresine iletiniz。

IYIuçuşlardileriz!

卜uygulama Atlasglobal ICIN TMOBtarafındanhazırlanmıştır。

www.tmobtech.com